18 czerwiec, wtorek, 2024

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Ogłoszenie dotyczące placów zabaw - aktualizacja 15.06

Z dniem 30 maja 2020r na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów uchylony został zakaz korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, stref aktywności fizycznej. Pomimo wcześniejszych zapewnień zarówno Ministerstwo Zdrowia jak i Główny Inspektor Sanitarny do dnia dzisiejszego nie wydali zaleceń dotyczących warunków korzystania z urządzeń na placach zabaw w czasie nadal obowiązującego na terenie kraju stanu epidemii.

Zarząd GSBM biorąc pod uwagę wysoką zachorowalność na COVID-19 występującą aktualnie na terenie Śląska, a w szczególności na terenie miast Rybnik, Jastrzębie-Zdrój i Wodzisław Śl oraz biorąc pod uwagę brak szczegółowych wytycznych sposobu zabezpieczenia urządzeń placów zabaw podjął decyzję o czasowym wstrzymaniu ich otwarcia do dnia 14 czerwca 2020r. Decyzja ta podyktowana jest działaniem profilaktycznym zmierzającym do ograniczenia ryzyka związanego z możliwością zarażenia koronawirusem. W międzyczasie wymieniony zostanie piasek na placach zabaw, gdzie znajdują się piaskownice.

Aktualizacja 15.06
Od dnia jutrzejszego sukcesywnie otwierane będą poszczególne placyki zabaw na naszych osiedlach. Niestety nadal nie zostały określone żadne wytyczne co do ich funkcjonowania. Dlatego mając na uwadze znaczną ilość zakażeń COVID-19 w naszym regionie prosimy wszystkie osoby korzystające z urządzeń placów zabaw o szczególną ostrożność i zachowanie dystansu społecznego tj. odstępu około 2 m od siebie. Napełniane są również piaskownice, jednak do czasu unormowania sytuacji epidemii w naszym regionie zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności przy korzystaniu z nich. Zalecamy także dezynfekcję rąk dzieci korzystających z placów zabaw. Spółdzielnia będzie również cyklicznie przeprowadzać dezynfekcje urządzeń.