21 wrzesień, poniedziałek, 2020

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Oferta pracy - kierownik działu technicznego

Nabór ofert na Stanowisko - Kierownik Działu Technicznego.
Oferty można składać do dnia - 17.08.2020r.
Kwalifikacje i wymagania :
1. Preferowane wykształcenie wyższe techniczne o specjalności budownictwo lub pokrewne oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w tym 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym.
2. Uprawnienia budowlane w zakresie nadzoru i wykonawstwa.
3. Znajomość prawa budowlanego z przepisami wykonawczymi oraz kodeksu postępowania administracyjnego.
4. Znajomość prawa spółdzielczego i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
5. Doświadczenie w sprawowaniu nadzoru nad pracownikami i firmami wykonującymi prace remontowe.
6. Znajomość pakietu MS Office.
7. Prawo jazdy kat. „B”
8. Dodatkowym atutem będzie umiejętność kosztorysowania robót budowlanych ewentualnie znajomość zasad kosztorysowania.
9. Dodatkowym atutem będzie posiadanie Licencji Zarządcy Nieruchomości.
10. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

Umiejętności:
1. Umiejętności interpersonalne.
2. Umiejętność organizacji pracy podległego personelu.
3. Umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność
4. Odpowiedzialność, rzetelność.

Do głównych obowiązków pracownika, który będzie jednocześnie Pełnomocnikiem Zarządu należeć będą:
1. Kierowanie działem technicznym i koordynacja zadań podległych pracowników.
2. Nadzór nad stanem technicznych zasobów mieszkaniowych spółdzielni, pracą administracji i służb konserwatorskich.
3. Współpraca z Przedstawicielami nieruchomości oraz Zarządem w zakresie przygotowania 3 letnich planów remontów w tym czuwanie nad realizacją rocznych planów remontów i konserwacji zasobów oraz ich aktualizacja w ramach potrzeb.
4. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi i urzędami w zakresie związanym z załatwieniem spraw kierowanych do działu.
5. Załatwianie indywidualnych spraw lokatorów, najemców i innych osób w zakresie spraw technicznych lokali – m.in. odpowiadanie na pisma , wnioski .
6. Nadzór oraz czynny udział w sprawach dotyczących kalkulacji kosztów , opłat .
7. Czuwanie nad terminowa organizacją i prawidłowym prowadzeniem przeglądów technicznych - okresowych budynków wymaganych przepisami wg przygotowanych harmonogramów w tym nad terminowym powiadamianiem lokatorów o terminie tych przeglądów
8. Nadzór nad zakresem spraw związanych z zawieraniem umów z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi na rzecz Spółdzielni usługi/ roboty.
9. Udział w komisjach przetargowych.

Miejsce wykonywania pracy: GSBM im. St. Staszica z siedzibą 44-300 Wodzisław Śl. ul. Kubsza 12
Wymiar etatu: 1,0
Wynagrodzenie: atrakcyjne warunki wynagrodzenia, ustalone w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej,
Ofertę kandydata zawierającą CV, list motywacyjny oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz za składanie fałszywych zeznań, należy wysłać na adres siedziby Górniczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica , 44-300 Wodzisław Śl. ul. Kubsza 12 lub adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. dane kontaktowe tel. 32 4556404 wew. 36.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”. Informujemy, że administratorem danych jest Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica z siedzibą 44-300 Wodzisław Sl. ul. Kubsza 12.
Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ze zm. oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i przetwarzane będą wyłącznie za zgodę aplikującego. Pełna treść klauzuli informacyjnej w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni gsbm.pl w zakładce RODO Dokumenty złożone przez kandydatów po zakończeniu rekrutacji zostaną zniszczone, nie zbieramy dokumentów na potrzeby przyszłej rekrutacji.