25 wrzesień, poniedziałek, 2023

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Podwyżka opłat za wodę w Jastrzebiu-Zdroju.

Informujemy mieszkańców naszych zasobów zlokalizowanych w Jastrzębiu-Zdroju, że JZWiK w Jastrzębiu-Zdroju przesłał do Spółdzielni w dniu 22 września 2020 komunikat o nowych cenach za dostawę wody i odprowadzenie kanalizacji. Dotychczasowe ceny miały obowiązywać do czerwca 2021 roku jednak Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ustaliło nowe następujące ceny:
od 23.09.2020 do 22.09.2021 w wysokości 12,13 zł/m3 brutto
od 23.09.2021 do 22.09.2022 w wysokości 12,52 zł/m3 brutto
od 23.09.2022 do 22.09.2023 w wysokości 12,93 zł/m3 brutto