Informujemy, że z wynikami głosowań uchwał będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków GSBM oraz z wynikami wyborów do Rady Nadzorczej można zapoznać się po zalogowaniu się do E-kartoteki.
Aktualny skład Rady Nadzorczej można również znaleźć w głównym menu naszej strony w zakładce Organy Spółdzielni / Rada Nadzorcza.