RODO

Remonty

    Poniżej plany remontów na lata 2023-2025 dla spółdzielczych nieruchomości:

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej

1.  Twardowski  Marek   Przewodniczący Rady Nadzorczej
2.  Torba Genowefa Zastępca Przewodniczącego RN
3.  Kiszkowska Sylwia Sekretarz RN
4.  Badowski Jarosław  
5.  Baczewski Mirosław  
6.  Krawuczke Oliwia  
7.  Kuczera Arkadiusz  
8. Mandrysz Piotr  
9.  Owczorz Maria  
10. Szołtysek Bernard  
11.      

 

Skład Komisji Ekonomicznej

1.  Badowski Jarosław  
2.  Baczewski Mirosław  
3.  Kiszkowska Sylwia  
4.  Krawuczke  Oliwia  
5. Torba Genowefa  
6.  Szołtysek Bernard  

 

Skład Komisji Rewizyjnej

1.  Kuczera Arkadiusz                                    
2.  Mandrysz Piotr  
3.  Owczorz Maria  
       
       

 

Dokumenty

 
Treści kolejnych uchwał RN są do wglądu tylko dla członków Spółdzielni  w E-kartotece.

Strona 1 z 3