RODO

Remonty

    Poniżej plany remontów na lata 2023-2025 dla spółdzielczych nieruchomości:

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej

1.  Twardowski  Marek   Przewodniczący Rady Nadzorczej
2.  Torba Genowefa Zastępca Przewodniczącego RN
3.  Kiszkowska Sylwia Sekretarz RN
4.  Badowski Jarosław  
5.       
6.  Krawuczke Oliwia  
7.  Kuczera Arkadiusz  
8. Mandrysz Piotr  
9.  Owczorz Maria  
10. Rudzki Janusz  
11. Szołtysek Bernard  

 

Skład Komisji Ekonomicznej

1.  Kiszkowska Sylwia  Przewodnicząca
2.  Torba Genowefa  Sekretarz
3.  Badowski Jarosław  
4.  Rudzki Janusz  
5.  Szołtysek Bernard  

 

Skład Komisji Rewizyjnej

1.  .... ....                                    
2.  .... ....  
3.  .... ....  
4.  .... ....  
5.  .... ....  

 

Dokumenty

 
Treści kolejnych uchwał RN są do wglądu tylko dla członków Spółdzielni  w E-kartotece.

Strona 1 z 3