Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. informuje, że w dniu 28.08.2015 r.o godz. 12:30  w  siedzibie Spółdzielni odbędzie się przetarg na ustanowienie  prawa odrębnej własności do:  

- mieszkania kat. M-2 o powierzchni użytkowej 15,60 m2 w Rybniku przy ul. Kilińskiego  21 b/28, cena wywoławcza wynosi 37.200,00 zł + 270,60 zł  koszt wyceny mieszkania + 560,00 zł  koszt przeprowadzenia przetarg

- mieszkania kat, M-3 o powierzchni 49,34 m2 w Rybniku-Boguszowicach przy ul. Sztolniowej 32 e/10, cena wywoławcza wynosi 90.700,00 zł.

Pierwszeństwo w nabyciu w/w lokali mają członkowie,  którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności do tych lokali. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący.

Termin składania ofert przez członków oczekujących  GSBM im. St. Staszica  do  dnia 26.08.2015 r. do godz. 15:00 w siedzibie Spółdzielni.  

Jeżeli  mieszkania  nabędą członkowie  oczekujący Spółdzielni, to nie biorą one udziału  w  w/w przetargu.

 

- mieszkania kat. M-3 o powierzchni użytkowej  48,00 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Bocznej 15 a/8, cena wywoławcza wynosi 80.300,00 zł + 270,60 zł koszt wyceny mieszkania + 560,00 zł  koszt przeprowadzenia przetarg

Dla w/w lokalu mieszkalnego prowadzona jest księga wieczysta  nr GL1Y/00130583/2 przez Sąd Rejonowy w Rybniku.

 

- mieszkania kat. M-4 o powierzchni użytkowej  60,30 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Wiertniczej 46 b/18, cena wywoławcza wynosi 82.400,00 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną  przez PKO  zgodę na  bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu.

- mieszkania kat. M-5 o powierzchni użytkowej  72,20 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Wiertniczej 44/12, cena wywoławcza wynosi 98.600,00 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną  przez PKO zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu

- mieszkania kat. M-5 o powierzchni użytkowej  72,20 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul.  Wiertniczej 44/3, cena wywoławcza wynosi 118.000,00 zł + 560,00 zł koszt przeprowadzenia przetargu +  150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną  przez PKO zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu

- mieszkania kat. M-3 o powierzchni użytkowej 34,87 m2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Broniewskiego 3/6 cena wywoławcza wynosi 58.900,00 zł  + 270,60 zł koszt wyceny mieszkania  +  560,00 zł  koszt przeprowadzenia przetargu za bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu  

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium w wys. 2.000,00 zł odrębnie za każde mieszkanie przelewem na konto Spółdzielni nr PKO O/Rybnik 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325,  najpóźniej w dniu przetargu /dowody wpłaty wadium do wglądu/.    

Wylicytowana cena na przetargu płatna jest  w całości przed  zawarciem  notarialnej  umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowy przeniesienia własności lokalu. Koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszty  opłaty sądowej ponosi nabywca.

 Wolne mieszkania można oglądać w dniu  24.08.2015 r. po zgłoszeniu się w Administracji Osiedla:   

- Rybniku  przy ul. Gliwickiej 64, nr tel. 32/ 422 65 48 w godz. od 15:00 do 16:00  ul. Kilińskiego 21 b/28

- Rybniku –Boguszowicach przy ul. A. Ludowej 39, nr tel. 32 421 80 18 w godz. od 12:00  do 15:00  ul. Sztolniowa 32 e/10

- Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Północnej 4, nr tel. 32 473 41 70 w godz. od 12:00 do 13:00  ul. Broniewskiego 3/6

- Rybniku-Niedobczycach przy ul. Bocznej, nr tel. 32 422 77 72 w godz. od  14:00  do  15:00  ul. Boczna 15 A/8, ul. Wiertnicza 46 b/18, ul. Wiertnicza 44/3, ul. Wiertnicza 44/12

                                                                                                                                                                                                                                        Szczegółowe informacje można uzyskać w Spółdzielni tel. 32  45 56 381 wew. 41. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny