Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im.St.Staszica w Wodzisławiu Śl. informuje,że w dniu 16.10.2015r. o godz. 12:30 w siedzibie Spółdzielni odbędzie się przetarg na ustanowienie  prawa odrębnej własności do:
- mieszkania kat. M-4 o powierzchni 60,60 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul.Wrębowej 14 d/31,cena wywoławcza wynosi 111.197,00 zł+koszty wyceny i organizacji przetargu.Dla w/w lokalu mieszkalnego prowadzona jest księga wieczysta nr GL1Y/00143882/2 przez Sąd Rejonowy w Rybniku.Pierwszeństwo w nabyciu w/w lokalu mają członkowie,którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności do tych lokali. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych,pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący.Termin składania ofert przez członków oczekujących GSBM im.St.Staszica do  dnia 14.10.2015r. do godz.15:00 w siedzibie Spółdzielni.Jeżeli mieszkanie nabędzie członek oczekujący Spółdzielni,to nie bierze ono udziału w w/w przetargu.
- mieszkania kat. M-2 o powierzchni użytkowej 15,60 m2 w Rybniku przy ul.Kilińskiego 21 b/28, cena wywoławcza wynosi 37.200,00 zł + koszty wyceny i organizacji przetargu
- mieszkania kat. M-3 o powierzchni użytkowej 48,00 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul.Bocznej 15 a/8,cena wywoławcza wynosi 80.300,00 zł + koszty wyceny i organizacji przetargu. Dla w/w lokalu mieszkalnego prowadzona jest księga wieczysta  nr GL1Y/00130583/2 przez Sąd Rejonowy w Rybniku
- mieszkania kat. M-4 o powierzchni użytkowej 60,30 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul.Wiertniczej 46 b/18,cena wywoławcza wynosi 82.400,00 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez PKO zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu
- mieszkania kat. M-5 o powierzchni użytkowej 72,20 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul.Wiertniczej 44/12,cena wywoławcza wynosi 98.600,00 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez PKO zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu.
- mieszkania kat. M-5 o powierzchni użytkowej  72,20 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul.  Wiertniczej 44/3,cena wywoławcza wynosi 118.000,00 zł + koszty organizacji przetargu + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną  przez PKO zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu
- mieszkania kat. M-3 o powierzchni użytkowej 34,87 m2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul.Broniewskiego 3/6 cena wywoławcza wynosi 58.900,00 zł + koszty wyceny i organizacji przetargu.

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium w wys. 2.000,00 zł odrębnie za każde mieszkanie przelewem na konto Spółdzielni nr PKO O/Rybnik 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325,najpóźniej w dniu przetargu /dowody wpłaty wadium do wglądu/. Wylicytowana cena na przetargu płatna jest w całości przed zawarciem notarialnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowy przeniesienia własności lokalu. Koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.
Wolne mieszkania można oglądać w dniu 12.10.2015r. po zgłoszeniu się w Administracji Osiedla:
- Rybniku przy ul.Gliwickiej 64,nr tel. 32/ 422 65 48 - w godz. od 15:00 do 16:00 ul. Kilińskiego 21 b/28
- Jastrzębiu-Zdroju przy ul.Północnej 4, nr tel. 32 473 41 70 - w godz. od 12:00 do 13:00 ul. Broniewskiego 3/6
- Rybniku-Niedobczycach przy ul.Bocznej, nr tel. 32 422 77 72 - w godz. od 14:00 do 15:00 ul.Wrębowej 14 d/31, ul.Boczna 15 A/8, ul.Wiertnicza 46 b/18, ul.Wiertnicza 44/3, ul.Wiertnicza 44/12.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Spółdzielni tel.32 45 56 381 wew.41. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.