28 luty, niedziela, 2021

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Wolne mieszkania w Wodzisławiu Śl, Rybniku, Jastrzębiu-Zdroju - przetarg w styczniu 2016

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl., informuje wszystkie osoby zainteresowane, że posiada wolne mieszkania, w atrakcyjnych cenach, które można nabyć w drodze przetargu,w dniu 20.01.2016 r. o godz. 13:00 w siedzibie Spółdzielni:
- kat M-2 o pow. użytkowej 37,50 m2 w Wodzisławiu Śl.  przy ul. 26 Marca 110/9, cena wywoławcza  wynosi 71.600,00 zł +  150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez PKO  zgodę na  bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu.
-  kat, M-4 o pow. użytkowej 60,60 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Wrębowej 14 d/31, cena wywoławcza  wynosi 111.197,00 zł + koszty wyceny i organizacji przetargu. Dla w/w lokalu mieszkalnego prowadzona jest księga wieczysta nr GL1Y/00143882/2 przez Sąd Rejonowy w Rybniku.
- kat. M-4 o pow. użytkowej  60,30 m2 w Rybniku-Niedobczycach   przy ul.  Wiertniczej 46 b/18,  cena wywoławcza wynosi 74.160,00 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną  przez PKO zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu.
- kat. M-3 o pow. użytkowej 34,87 m2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul.Broniewskiego 3/6, cena wywoławcza wynosi 53.010,00 zł + koszty wyceny i organizacji przetargu.
- kat. M-5 o pow. użytkowej 74,09 m2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Ruchu Oporu 48/7,  cena wywoławcza wynosi 148.000,00 zł +  150,00 zł  z  tytułu opłaty za wydaną przez  PKO  zgodę na  bezciężarowe wyodrębnienie  z  KW przedmiotowego lokalu.

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium w wys. 2.000,00 zł odrębnie za każde mieszkanie przelewem na konto Spółdzielni nr PKO O/Rybnik 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325,  najpóźniej w dniu przetargu /dowody wpłaty wadium do wglądu/.  Wylicytowana cena na przetargu płatna jest w całości przed zawarciem notarialnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowy przeniesienia własności lokalu. Koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.

Wolne mieszkania można oglądać w dniu 18.01.2016 r. w godz. od 13:00 do 14:00. po skontaktowaniu się z Administracją Osiedla:
- Wodzisławiu Śl. i  Rybniku-Niedobczycach przy ul. Bocznej, nr tel. 32 422 77 72
- Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Północnej 4, nr tel. 32 473 41 70.