04 październik, wtorek, 2022

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Mieszkania do sprzedaży Niedobczyce, Jastrzębie-Zdrój - przetarg w kwietniu 2016

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im.St. Staszica w Wodzisławiu Śl., informuje wszystkie osoby zainteresowane, że posiada wolne mieszkania w atrakcyjnych cenach, które można nabyć w drodze przetargu, w dniu 27.04.2016 r.o godz. 13:00 w siedzibie Spółdzielni:

- kat M-2 o pow. użytkowej 31,10 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Wiertniczej 44/8, cena wywoławcza  wynosi 50.600,00 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez PKO zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu.

- kat, M-4 o pow. użytkowej 60,60 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Wrębowej 14 d/31, cena wywoławcza wynosi 111.197,00 zł + koszty wyceny i organizacji przetargu. Dla w/w lokalu mieszkalnego prowadzona jest księga wieczysta nr GL1Y/00143882/2 przez Sąd Rejonowy w Rybniku.

- kat. M-3 o pow. użytkowej 34,87 m2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul.  Broniewskiego 3/6, cena wywoławcza wynosi 53.010,00 zł + koszty wyceny i organizacji przetargu.

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium w wys. 2.000,00 zł odrębnie za każde mieszkanie przelewem na konto Spółdzielni nr PKO O/Rybnik 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325, najpóźniej w dniu przetargu /dowody wpłaty wadium do wglądu/. Wylicytowana cena na przetargu płatna jest w całości przed zawarciem notarialnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowy przeniesienia własności lokalu. Koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.Wolne mieszkania można oglądać w dniu 25.04.2016 r.w godz. od 13:00 do 14:00. po skontaktowaniu się z Administracją Osiedla:
- Rybniku-Niedobczycach przy ul.Bocznej, nr tel.32 42 27 772
- Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Północnej 4, nr tel. 32 473 41 70

Spółdzielnia informuje wszystkie osoby zainteresowane,  że posiada wolne lokale: - przy ul. Północnej 4 -14  w Jastrzębiu Zdroju, o pow. użytkowej  ok. 2.000 m2 na prawach odrębnej własności - przy ul. Patriotów 31 B w Rybniku o pow. użytkowej 57,43 m2 - do wynajęcia - przy ul. A. Ludowej 31 B w Rybniku o pow. użytkowej 26,79 m2  - do wynajęcia - przy ul. sztolniowej 50 A w Rybniku o pow. użytkowej 5,00 m2 - do wynajęcia. Szczegółowe informacje można uzyskać w Spółdzielni tel. 32  45 56 381 wew. 41. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.