04 październik, wtorek, 2022

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Mieszkania do sprzedaży - przetarg w maju 2016

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl.informuje wszystkie osoby zainteresowane, że posiada wolne mieszkania, w atrakcyjnych cenach, które można nabyć w  drodze przetargu, w dniu 30.05.2016 r.o godz.13:00 w siedzibie Spółdzielni:

-  kat. M-3 o pow. użytkowej  49,34 m2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Ruchu Oporu 46/10, cena wywoławcza wynosi 80.700,00 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez PKO  zgodę na  bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu. Pierwszeństwo w nabyciu w/w lokalu mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności do tych lokali. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący.Termin składania ofert przez członków oczekujących  GSBM im. St.Staszica do dnia 25.05.2016 r. do godz. 15:00 w siedzibie Spółdzielni. Jeżeli  mieszkanie nabędzie członek oczekujący Spółdzielni, to nie bierze ono udziału w w/w przetargu.
- kat. M-2 o pow. użytkowej 31,10 m2 Rybniku-Niedobczycach przy ul. Wiertniczej 44/8, cena wywoławcza  wynosi   50.600,00 zł +  150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez PKO zgodę na  bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu.
- kat. M-4 o pow. użytkowej 60,60 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Wrębowej 14 d/31, cena wywoławcza wynosi 111.197,00 zł  + koszty wyceny i organizacji przetargu. Dla w/w lokalu mieszkalnego prowadzona jest księga wieczysta nr GL1Y/00143882/2 przez Sąd Rejonowy w Rybniku.
- kat. M-3 o pow. użytkowej 34,87 m2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Broniewskiego 3/6,cena wywoławcza wynosi 53.010,00 zł + koszty wyceny i organizacji przetargu. Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium w wys. 2.000,00 zł odrębnie za każde mieszkanie przelewem na konto Spółdzielni nr PKO O/Rybnik 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325, najpóźniej w dniu przetargu /dowody wpłaty wadium do wglądu/. Wylicytowana cena na przetargu płatna jest  w całości przed  zawarciem notarialnej  umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowy przeniesienia własności lokalu. Koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.

Wolne mieszkania można oglądać w dniu 23.05.2016 r. w godz. od 13:00 do 14:00 po skontaktowaniu się z Administracją Osiedla:
- Rybniku-Niedobczycach przy ul.Bocznej, nr tel. 32 422 77 72
- Jastrzębiu-Zdroju przy ul.Północnej 4, nr tel. 32 473 41 70.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.