22 kwiecień, poniedziałek, 2024

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Mieszkania do sprzedaży - przetarg 24 sierpnia 2016

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. informuje wszystkie osoby zainteresowane, że posiada wolne mieszkania w atrakcyjnych cenach, które można nabyć w drodze przetargu,  w dniu  24.08.2016 r. o godz. 13:00 w siedzibie Spółdzielni: 

   -  kat M-2 o pow. użytkowej  31,09 m2   w  Jastrzębiu-Zdroju  przy  ul. Ruchu Oporu 52/11, cena wywoławcza wynosi  53.400,00 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną  przez  PKO  zgodę na  bezciężarowe wyodrębnienie z  KW przedmiotowego lokalu

   -  kat M-2 o pow. użytkowej  36,50 m2   w  Rybniku  przy  ul. Chwałowickiej 33/3,  cena wywoławcza  wynosi  75.500,00 zł 

   -  kat M-2 o pow. użytkowej  31,26 m2   w  Jastrzębiu-Zdroju  przy  ul. Bogoczowiec 4 s/5, cena wywoławcza wynosi  58.100,00 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną  przez  PKO  zgodę na  bezciężarowe wyodrębnienie z  KW przedmiotowego lokalu + koszty wyceny i organizacji przetargu.

   -  kat M-2 o pow. użytkowej  31,10 m2   w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Wiertniczej 44/8, cena wywoławcza wynosi 45.540,00 zł +  150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną  przez  PKO  zgodę na  bezciężarowe wyodrębnienie z  KW przedmiotowego lokalu.

   -  kat. M-4 o pow. użytkowej   60,60 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Wrębowej 14 d/31, cena wywoławcza  wynosi 101.997,00 zł. +  koszty wyceny i organizacji przetargu. Dla w/w lokalu mieszkalnego prowadzona jest księga wieczysta nr GL1Y/00143882/2 przez Sąd Rejonowy w Rybniku.

   -  kat. M-3 o pow.  użytkowej 34,87 m2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul.  Broniewskiego  3/6, cena wywoławcza wynosi 53.010,00 zł  + koszty wyceny i organizacji przetargu 

   -  kat M-3 o pow. użytkowej  49,34 m2   w  Jastrzębiu-Zdroju   przy  ul. Ruchu Oporu 46/10, cena wywoławcza  wynosi   72.630,00 zł +  150,00 zł z  tytułu opłaty za wydaną  przez  PKO  zgodę na  bezciężarowe wyodrębnienie z  KW przedmiotowego lokalu.

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium w wys. 2.000,00 zł odrębnie za każde mieszkanie przelewem na konto Spółdzielni nr PKO O/Rybnik 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325,  najpóźniej w dniu przetargu /dowody wpłaty wadium do wglądu/.    

Wylicytowana cena na przetargu płatna jest  w całości przed  zawarciem  notarialnej  umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowy przeniesienia własności lokalu. Koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszty  opłaty sądowej ponosi nabywca.

 

Wolne mieszkania można oglądać w dniu  22.08.2016 r. w godz. od 13:00 do 14:00. po skontaktowaniu się z Administracją Osiedla:   

  - Rybniku przy ul. Gliwickiej 64, Nr tel 32 422 65 48,

  - Rybniku-Niedobczycach przy ul. Bocznej, nr tel. 32 422 77 72,

  - Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Północnej 4, nr tel. 32 473 41 70. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Spółdzielni tel. 32  45 56 381 wew. 41.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.