22 kwiecień, poniedziałek, 2024

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Mieszkania do sprzedaży - przetarg 17 października 2016

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl., informuje wszystkie osoby zainteresowane,  że posiada wolne mieszkania, w atrakcyjnych cenach,  które można nabyć w drodze przetargu,  w dniu  17.10.2016 r. o godz. 13:00 w siedzibie Spółdzielni:

- kat M-2 o pow. użytkowej 31,09 m2 w Jastrzębiu-Zdroju  przy  ul. Ruchu Oporu 52/11,  cena wywoławcza  wynosi  53.400,00 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną  przez  PKO  zgodę na  bezciężarowe wyodrębnienie  z KW przedmiotowego lokalu

- kat M-2 o pow. użytkowej 36,50 m2 w Rybniku przy ul. Chwałowickiej 33/3, cena wywoławcza  wynosi  75.500,00 zł

- kat M-2 o pow. użytkowej  31,26 m2  w Jastrzębiu-Zdroju  przy  ul. Bogoczowiec 4 s/5, cena wywoławcza  wynosi  58.100,00 zł + 150,00 zł z  tytułu opłaty za wydaną  przez PKO  zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu + koszty wyceny i organizacji przetargu.

- kat M-2 o pow. użytkowej 31,10 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Wiertniczej 44/8, cena wywoławcza wynosi 45.540,00 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez PKO  zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu.

- kat. M-4 o pow. użytkowej 60,60 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Wrębowej 14 d/31, cena wywoławcza  wynosi 101.997,00 zł. + koszty wyceny i organizacji przetargu. Dla w/w lokalu mieszkalnego prowadzona jest księga wieczysta nr GL1Y/00143882/2 przez Sąd Rejonowy w Rybniku.

- kat M-3 o pow. użytkowej  49,34 m2   w  Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Ruchu Oporu 46/10, cena wywoławcza  wynosi  72.630,00 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez PKO zgodę na  bezciężarowe wyodrębnienie  z  KW przedmiotowego lokalu.

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium w wys. 2.000,00 zł odrębnie za każde mieszkanie przelewem na konto Spółdzielni nr PKO O/Rybnik 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325,  najpóźniej w dniu przetargu /dowody wpłaty wadium do wglądu/. Wylicytowana cena na przetargu płatna jest  w całości przed  zawarciem  notarialnej  umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowy przeniesienia własności lokalu. Koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszty  opłaty sądowej ponosi nabywca.

Wolne mieszkania można oglądać w dniu  10.10.2016 r. w godz. od 13:00 do 14:00. po skontaktowaniu się z Administracją Osiedla:- Rybniku przy ul. Gliwickiej 64, nr tel. 32 422 65 48 - Rybniku-Niedobczycach przy ul. Bocznej, nr tel. 32 422 77 72 - Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Północnej 4, nr tel. 32 473 44 70.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Spółdzielni tel. 32  45 56 381 wew. 41. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.