Wolne mieszkania w Niedobczycach i Boguszowicach

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. informuje,   że w dniu  18.02.2015 r. o godz. 13:00  w  siedzibie Spółdzielni odbędzie się przetarg na ustanowienie  prawa odrębnej własności do:  

- mieszkania kat. M-3 o powierzchni użytkowej  47,69 m2 w Rybniku-Niedobczycach  przy ul.  Bocznej 13 a/10,  cena wywoławcza wynosi  72.300,00 zł

- mieszkania kat. M-3 o powierzchni użytkowej 47,70 m2 w Rybniku-Boguszowicach  przy ul. Sztolniowa 48 b/9,  cena wywoławcza wynosi  89.146,36 zł + 270,60 zł  koszt wyceny mieszkania  +  560,00 zł koszt przeprowadzenia przetargu

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium w wys. 2.000,00 zł odrębnie za każde mieszkanie przelewem na konto Spółdzielni nr PKO O/Rybnik 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325,  najpóźniej w dniu przetargu /dowody wpłaty wadium do wglądu/.    

Wylicytowana cena na przetargu płatna jest  w całości przed  zawarciem  notarialnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowy przeniesienia własności lokalu. Koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszty  opłaty sądowej ponosi nabywca.

Wolne mieszkania można oglądać w dniu  16.02.2015 r. po zgłoszeniu się w Administracji 

-w Rybniku-Boguszowicach przy ul. A. Ludowej 39, nr tel. 32 421 80 18

        - w godz. od 12:00  do 15:30  ul. Sztolniowa 48 b/9

-w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Bocznej, nr tel. 32 422 77 72

      - w godz. od  14:00  do  15:00   ul. Boczna 13 a/10.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Spółdzielni tel. 32  45 56 381 wew. 41.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny”.

Wolne mieszkania Boguszowice, Niedobczyce, Jastrzębie-Zdrój

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. informuje,   że w dniu  30.01.2015 r. o godz. 12:30  w  siedzibie Spółdzielni odbędzie się przetarg na ustanowienie  prawa odrębnej własności do:  

- mieszkania kat. M-3 o powierzchni użytkowej  47,69 m2 w Rybniku-Niedobczycach 
przy ul.  Bocznej 13 a/10,  cena wywoławcza wynosi  72.300,00 zł

- mieszkania kat. M-3 o powierzchni użytkowej  53,88 m2 w Rybniku-Boguszowicach 
przy ul. A. Ludowej 33 c/13,  cena wywoławcza wynosi   86.600,00 zł

Pierwszeństwo w nabyciu w/w lokalu mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności do tego lokalu. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych,   pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący.Termin składania ofert przez członków oczekujących  GSBM im. St. Staszica  do  dnia  28.01.2015 r. do godz. 15:00 w siedzibie Spółdzielni.

Jeżeli  mieszkania nabędą  członkowie  oczekujący Spółdzielni, to nie biorą one udziału  w  w/w przetargu.

- mieszkania kat. M-2 o powierzchni użytkowej 30,73 m2 w Rybniku-Boguszowicach 
przy ul. A. Ludowej 33 c/11,  cena wywoławcza wynosi  56.600,00 zł

- mieszkania kat. M-3 o powierzchni użytkowej 47,70 m2 w Rybniku-Boguszowicach 
przy ul. Sztolniowa 48 b/9,  cena wywoławcza wynosi  89.146,36 zł + 270,60 zł  koszt wyceny mieszkania  +  560,00 zł koszt przeprowadzenia przetargu

- mieszkania kat. M-5, o powierzchni użytkowej 72,21 m2 w Jastrzębiu-Zdroju 
przy ul. Ruchu Oporu 52/3, cena wywoławcza wynosi 116.943,00 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną  przez PKO zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu + 270,60 zł  koszt wyceny mieszkania  +  560,00 zł koszt przeprowadzenia przetargu

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium w wys. 2.000,00 zł odrębnie za każde mieszkanie przelewem na konto Spółdzielni nr PKO O/Rybnik 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325,  najpóźniej w dniu przetargu /dowody wpłaty wadium do wglądu/.    

Wylicytowana cena na przetargu płatna jest w całości przed  zawarciem notarialnej mowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowy przeniesienia własności lokalu. Koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszty  opłaty sądowej ponosi nabywca.

Wolne mieszkania można oglądać w dniu  26.01.2015 r. po zgłoszeniu się:

 • w Administracji w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Północnej 4, nr tel. 32 473 41 70
  -  w  godz. od  10:00  do 11:00  ul. Ruchu Oporu 52/3
 • w Rybniku-Boguszowicach przy ul. A. Ludowej 39, nr tel. 32 421 80 18
  - w godz. od 10:00  do 14:00  ul. A. Ludowej 33 c/11
  - w godz. od  10:00 do 14:00  ul. A. Ludowej 33 c/13
  - w godz. od 10:00  do 14:00  ul. Sztolniowa 48 b/9
 • - Rybniku-Niedobczycach przy ul. Bocznej, nr tel. 32 422 77 72
  - w godz. od  14:00  do  15:00   ul. Boczna 13 a/10. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Spółdzielni tel. 32  45 56 381 wew. 41.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Strona 12 z 12