Przetarg - sprzedaż lokalu w Jastrzębiu - Zdroju Bogoczowiec 4B/9

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl., informuje wszystkie osoby zainteresowane, że posiada wolne mieszkanie, które można nabyć w drodze przetargu, który odbędzie się w dniu 01.12.2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl.:
- mieszkanie kat M-3 o pow. użytkowej 49,34 m2 zlokalizowane w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Bogoczowiec 4 B/9,
cena wywoławcza wynosi 136.000,00 zł.
Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium w wys. 2.000,00 zł przelewem na konto Spółdzielni nr PKO O/Rybnik 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325, najpóźniej w dniu przetargu /dowody wpłaty wadium do wglądu/.
Wylicytowana cena na przetargu płatna jest w całości przed zawarciem notarialnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowy przeniesienia własności lokalu. Koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.
Wolne mieszkanie można oglądać w dniu 27.11.2023 r. w godz. od 14.00 do 16.00 po skontaktowaniu się z Administracją Osiedla w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Północnej 4, nr tel. 34 473 44 70, 32 473 41 70.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Spółdzielni tel. 32 45 56 381 wew. 41.
Procedura przetargowa odbywać się będzie z zachowaniem postanowień obowiązującej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Spółdzielnia oświadcza, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyny na każdym jego etapie bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników przetargu.

Przetarg - sprzedaż lokalu w Jastrzębiu - Zdroju ul. BGP 26

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. informuje wszystkie osoby zainteresowane, że posiada wolne mieszkanie, które można nabyć w drodze przetargu, który odbędzie się w dniu 24.02.2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. - mieszkanie kat. M-3 o pow. użytkowej 49,34 m2 zlokalizowane w Jastrzębiu -Zdroju przy ul. Boża Góra Prawa 26 c/5, cena wywoławcza wynosi 136.000,00 zł.
Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium w wys. 2.000,00 zł przelewem na konto Spółdzielni nr PKO O/Rybnik 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325, najpóźniej w dniu przetargu /dowody wpłaty wadium do wglądu/. Wylicytowana cena na przetargu płatna jest w całości przed zawarciem notarialnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowy przeniesienia własności lokalu.
Koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.
Wolne mieszkanie można oglądać w dniu 20.02.2023 r. w godz. od 14:00 do 16:00 po skontaktowaniu się z Administracją Osiedla w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Północnej 4, nr tel. 34 473 44 70, 32 473 41 70.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Spółdzielni tel. 32 45 56 381 wew. 41.
|Procedura przetargowa odbywać się będzie z zachowaniem postanowień obowiązującej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Spółdzielnia oświadcza, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyny na każdym jego etapie bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników przetargu.

Przetarg - sprzedaż garażu os. Karłowicza w Rybniku

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. informuje, że w dniu 24 czerwca 2020r o godz. 12:00 odbędzie się przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu - garażu nr. 2 o powierzchni użytkowej 23,94 m2 położonego przy ul. Karłowicza w Rybniku. Przetarg odbędzie się w sali narad Administracji Osiedla w Rybniku przy ul. Gliwickiej 62 .
Cena wywoławcza wynosi 29.615,80 zł.
W przetargu mogą wziąć udział osoby posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w zasobach GSBM. Wylicytowana cena na przetargu płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej - umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu – garażu oraz umowy przeniesienia własności lokalu – garażu. Koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszty opłaty sądowej ponosi nabywca. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Garaż można oglądać po wcześniejszym umówieniu się z Administratorem Osiedla - nr tel. 32 422 65 48.
Regulamin użytkowania, wynajmowania i sprzedaży garaży w GSBM im. St. Staszica znajduje się na stronie internetowej www.gsbm.pl

Mieszkania do sprzedaży - przetarg 10 pażdziernika 2018

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl., informuje wszystkie osoby zainteresowane, że posiada wolne mieszkanie,  w atrakcyjnej cenie, które można nabyć w drodze przetargu, w dniu 10.10.2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni:
- kat M-4 o pow. użytkowej 60,32 m2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Boża Góra Prawa 26 e/10, cena wywoławcza wynosi 100.733,33 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez PKO zgodę na  bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu + koszty wyceny i organizacji przetargu. Dla w/w lokalu mieszkalnego prowadzona jest księga wieczysta  nr GL1J/00042542/7 przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju. Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium w wys. 2.000,00 zł przelewem na konto Spółdzielni nr PKO O/Rybnik 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325, najpóźniej w dniu przetargu /dowody wpłaty wadium do wglądu/. Wylicytowana cena na przetargu płatna jest  w całości przed zawarciem  notarialnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowy sprzedaży własności lokalu. Koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszty  opłaty sądowej ponosi nabywca.
Wolne mieszkanie można oglądać w dniu  08.10.2018 r. w godz. od 12:00 do 13:00 po skontaktowaniu się z Administracją Osiedla  w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Północnej 4,  nr tel. 32 473 41 70. Szczegółowe informacje można uzyskać w Spółdzielni tel. 32 45 56 381 wew. 41.

Procedura przetargowa odbywać się będzie z zachowaniem postanowień obowiązującej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Spółdzielnia oświadcza, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyny na każdym etapie bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.

 

Podkategorie