Remont kanalizacji sanitarnej os. Zofiówka

Mieszkańców osiedla Zofiówka informujemy, że 27 stycznia 2015 r. otrzymaliśmy odpowiedź z Jastrzębskiej Spółki Węglowej dotyczącą terminu wykonania przez spółkę remontu kanalizacji sanitarnej na osiedlu.Zgodnie z treścią tego pisma remont rozpocznie się dopiero w I kwartale 2016 r. Zakres robót jest bardzo szeroki i przewiduje wymianę sieci sanitarnej oraz budowę przepompowni ścieków. W związku z tym roboty będą prowadzone praktycznie na większości terenu osiedla, dlatego do tego czasu musimy wstrzymać roboty, które miały być wykonywane na zewnątrz budynków ponieważ mogłyby one ulec zniszczeniu. W szczególności nie można wykonać planowanego remontu drogi dojazdowej do ulicy Rybnickiej.
inne roboty remontowe będą prowadzone według planu remontów, który zostanie skorygowany na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 17 lutego 2015 r.

Rozliczenie ciepła za 2014 i fundusz remontowy.

Po spływie wszystkich faktur za ogrzewanie budynków oraz za podgrzanie wody dokonano rozliczenia kosztów i przychodów za rok 2014.
Na wszystkich budynkach znajdujących się w zasobach naszej spółdzielni zanotowano wynik dodatni na centralnym ogrzewaniu, natomiast wyniki za podgrzanie wody są zróżnicowane w zależności od wymiennikowni.

Pomimo faktu, że podwyżki cen za energię w ubiegłym roku wynosiły tylko kilka procent, a stawki za podgrzanie wody w spółdzielni nie uległy zmianie to na części wymiennikowni wynik ujemny jest znacznie gorszy niż w roku ubiegłym (szczególnie widoczne jest to na osiedlu Bogoczowiec). Wynika to paradoksalnie z faktu bardziej oszczędnego korzystanie z ciepłej wody w roku 2014 w porównaniu z rokiem 2013. Sytuacja bowiem jest taka, że koszty stałe, którymi przedsiębiorstwo ciepłownicze obciąża spółdzielnię są niezależne od wielkości zużycia ciepłej. Efekt tego jest taki, że im mniejsze jej zużycie przez mieszkańców to tym większa jest cena jednostkowa za podgrzanie metra sześciennego wody. 

Na części nieruchomości w miesiącu w którym rozliczamy ciepło (luty 2015) podwyższona została na jeden miesiąc wysokość odpisu na fundusz remontowy. Wyjaśniamy jakie są przyczyny podjęcia takiej decyzji. Otóż na zdecydowanej większości naszych nieruchomości koszty realizacji potrzeb remontowych przekraczają (często znacząco) wielkość przychodów na funduszu remontowym, a dodatkowo na części nieruchomości jest wynik ujemny po wykonaniu robót w latach ubiegłych. Trzeba także dodać, że wysokość odpisu na ten fundusz jest w naszej spółdzielni na wielu nieruchomościach  dużo niższa niż w innych spółdzielniach czy wspólnotach z naszego regionu. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że każda, nawet niewielka podwyżka opłat jest dla wielu rodzin obciążeniem domowego budżetu. Dlatego staramy się w sposób bardzo wyważony dokonywać jakichkolwiek zmian wysokości opłat (w tym tych na remonty). Sytuacja jaką mamy do czynienia w tym roku czyli, dzięki wysokiej temperaturze zimą w roku ubiegłym, zwroty na cieple na wszystkich nieruchomościach powoduje, że można zwiększyć dochody funduszu remontowego bez jakiegokolwiek zwiększenia miesięcznej opłaty wnoszonej do spółdzielni w lutym. Co więcej pomimo jednomiesięcznego zwiększenia wysokości odpisu na fundusz remontowy na wszystkich nieruchomościach opłaty wnoszone w lutym będą niższe niż za miesiąc styczeń.
Mieszkańcy każdej nieruchomości, której dotyczy Uchwała Rady Nadzorczej o zmianie odpisu na fundusz remontowy zostali poinformowani na jaki konkretny cel przeznaczone będą uzyskane dodatkowo środki. Przykładowo celem tym będzie spłata wcześniej poniesionych kosztów (np. na docieplenie czy remont elewacji - nier. Karłowicza, Boczna, Chwałowicka), gromadzenie środków na kosztowne remonty planowane w najbliższych latach (elewacje - nier. Boczna, Wrębowa, osiedle Boguszowice; docieplenia - nier. Broniewski, Gliwicka; remont inst grzewczej - nier. Ż.Września; przebudowa wejść do budynków - os. Zofiówka). Dzięki tym dodatkowo uzyskanym środkom realizację tych kosztownych remontów będzie można wykonywać szybciej, a tam gdzie koszty i tak są lub będą wyższe od przychodów pozwolą one obniżyć ujemny wynik.

Zarząd GSBM

E-kartoteka

Informujemy użytkowników programu e-kartoteka, że od dnia 26 stycznia 2014r dostęp do programu będzie możliwy wyłącznie po akceptacji regulaminu świadczenia tych usług. Treść tego regulaminu będzie dostępna przy próbie logowania do programu e-kartoteka. Uchwalenie niniejszego regulaminu jest związane z szeroko pojętą polityką ochrony danych osobowych.
Jednocześnie zachęcamy wszystkie osoby, które dotychczas nie korzystały z usług tego programu do pobrania loginu i hasła. Można je otrzymać w administracji osiedla. System ten działa przez całą dobę w związku z czym możliwy jest dostęp do swojej kartoteki mieszkaniowej bez dodatkowego kontaktu ze spółdzielnią.

Ogrzewanie os. Zofiówka

W grudniu ubiegłego roku w elektrociepłowni Zofiówka doszło do groźnego w skutkach pożaru, który miał i nadal ma wpływ na sposób ogrzewania między innymi naszych budynków na osiedlu Zofiówka. 9 stycznia b.r. otrzymaliśmy od PEC Jastrzębie pismo w powyższej sprawie, którego skan przekazujemy do Państwa wiadomości.

Strona 21 z 22