W grudniu ubiegłego roku w elektrociepłowni Zofiówka doszło do groźnego w skutkach pożaru, który miał i nadal ma wpływ na sposób ogrzewania między innymi naszych budynków na osiedlu Zofiówka. 9 stycznia b.r. otrzymaliśmy od PEC Jastrzębie pismo w powyższej sprawie, którego skan przekazujemy do Państwa wiadomości.