04 październik, wtorek, 2022

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Rozliczenie ciepła za 2014 i fundusz remontowy.

Po spływie wszystkich faktur za ogrzewanie budynków oraz za podgrzanie wody dokonano rozliczenia kosztów i przychodów za rok 2014.
Na wszystkich budynkach znajdujących się w zasobach naszej spółdzielni zanotowano wynik dodatni na centralnym ogrzewaniu, natomiast wyniki za podgrzanie wody są zróżnicowane w zależności od wymiennikowni.

Pomimo faktu, że podwyżki cen za energię w ubiegłym roku wynosiły tylko kilka procent, a stawki za podgrzanie wody w spółdzielni nie uległy zmianie to na części wymiennikowni wynik ujemny jest znacznie gorszy niż w roku ubiegłym (szczególnie widoczne jest to na osiedlu Bogoczowiec). Wynika to paradoksalnie z faktu bardziej oszczędnego korzystanie z ciepłej wody w roku 2014 w porównaniu z rokiem 2013. Sytuacja bowiem jest taka, że koszty stałe, którymi przedsiębiorstwo ciepłownicze obciąża spółdzielnię są niezależne od wielkości zużycia ciepłej. Efekt tego jest taki, że im mniejsze jej zużycie przez mieszkańców to tym większa jest cena jednostkowa za podgrzanie metra sześciennego wody. 

Na części nieruchomości w miesiącu w którym rozliczamy ciepło (luty 2015) podwyższona została na jeden miesiąc wysokość odpisu na fundusz remontowy. Wyjaśniamy jakie są przyczyny podjęcia takiej decyzji. Otóż na zdecydowanej większości naszych nieruchomości koszty realizacji potrzeb remontowych przekraczają (często znacząco) wielkość przychodów na funduszu remontowym, a dodatkowo na części nieruchomości jest wynik ujemny po wykonaniu robót w latach ubiegłych. Trzeba także dodać, że wysokość odpisu na ten fundusz jest w naszej spółdzielni na wielu nieruchomościach  dużo niższa niż w innych spółdzielniach czy wspólnotach z naszego regionu. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że każda, nawet niewielka podwyżka opłat jest dla wielu rodzin obciążeniem domowego budżetu. Dlatego staramy się w sposób bardzo wyważony dokonywać jakichkolwiek zmian wysokości opłat (w tym tych na remonty). Sytuacja jaką mamy do czynienia w tym roku czyli, dzięki wysokiej temperaturze zimą w roku ubiegłym, zwroty na cieple na wszystkich nieruchomościach powoduje, że można zwiększyć dochody funduszu remontowego bez jakiegokolwiek zwiększenia miesięcznej opłaty wnoszonej do spółdzielni w lutym. Co więcej pomimo jednomiesięcznego zwiększenia wysokości odpisu na fundusz remontowy na wszystkich nieruchomościach opłaty wnoszone w lutym będą niższe niż za miesiąc styczeń.
Mieszkańcy każdej nieruchomości, której dotyczy Uchwała Rady Nadzorczej o zmianie odpisu na fundusz remontowy zostali poinformowani na jaki konkretny cel przeznaczone będą uzyskane dodatkowo środki. Przykładowo celem tym będzie spłata wcześniej poniesionych kosztów (np. na docieplenie czy remont elewacji - nier. Karłowicza, Boczna, Chwałowicka), gromadzenie środków na kosztowne remonty planowane w najbliższych latach (elewacje - nier. Boczna, Wrębowa, osiedle Boguszowice; docieplenia - nier. Broniewski, Gliwicka; remont inst grzewczej - nier. Ż.Września; przebudowa wejść do budynków - os. Zofiówka). Dzięki tym dodatkowo uzyskanym środkom realizację tych kosztownych remontów będzie można wykonywać szybciej, a tam gdzie koszty i tak są lub będą wyższe od przychodów pozwolą one obniżyć ujemny wynik.

Zarząd GSBM