04 październik, wtorek, 2022

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Ogrzewanie os. Karłowicza i Gliwicka w Rybniku

W zeszłym roku informowaliśmy Państwa o tym, że PEC Jastrzębie zlecił wykonanie projektu zmiany sposobu dostarczania ciepła w tej części miasta. Przypominamy, że w rozwiązanie sporu pomiędzy spółdzielnią a PEC, który skutkował wypowiedzeniem umowy na dostarczanie ciepła do ww. budynków, zaangażował się Urząd Miasta Rybnika. W wyniku podjętych wspólnie negocjacji ustalono, że spółdzielnia wycofa wypowiedzenie umowy, natomiast PEC Jastrzębie przystąpi najpierw do zaprojektowania a później do wykonania nowej sieci ciepłowniczej w tym rejonie Rybnika. Miasto zobowiązało się  do pomocy przy uzyskaniu stosownych pozwoleń dla PEC na wejście w teren oraz do rozpropagowania idei zamiany sposobu ogrzewania wśród mieszkańców domków jednorodzinnych. Dla tych mieszkańców spotkania zainicjowane przez Urząd odbyły się w ubiegłym roku. Zainteresowanie takim sposobem ogrzewania, pomimo obiecanych dotacji miejskich, było wśród mieszkańców domków dosyć "umiarkowane". Pomimo tego, PEC Jastrzębie zlecił wykonanie w ubiegłym roku stosownego projektu oraz poczynił uzgodnienia z Kompanią Węglową, która była właścicielem ciepłowni Chwałowice, co do dostawy ciepła na najbliższe lata. Negocjacje pomiędzy PEC a ciepłownią były na tyle zaawansowane, że ustalono wstępnie także nowe taryfy na dostawę ciepła (o wiele korzystniejsze dla mieszkańców ww. budynków niż te obowiązujące obecnie).

Według ostatnich informacji uzyskanych z PEC, pomimo niewielkiego zainteresowania mieszkańców domów jednorodzinnych, inwestycja budowy sieci ma dojść do skutku. Być może zostanie skorygowana trasa projektowanej sieci, która ma oprócz naszych budynków zasilać w ciepło także szpital prz ul. Gliwickiej. Nie zmieniły się również ustalenia co do terminu jej wykonania, winien to być rok 2015. To co może stanąć na przeszkodzie tej inwestycji to pokłosie  kryzysu w polskim górnictwie, czyli szykujące się zmiany własnościowe. W przypadku zmiany właściciela ciepłowni Chwałowice (w ostatnich dniach podpisana została, pomiędzy Kompanią Węglową a Węglokoksem, przedwstępna warunkowa umowa sprzedaży między innymi kopalni Chwałowice) być może potrzebne będą kolejne negocjacje pomiędzy PEC a właścicielem ciepłowni. Wydaje się, że jest to na chwilę obecną jedyne poważne zagrożenie realizacji tej inwestycji.

Mieszkańców budynku przy ul. Gliwickiej informujemy również, że zlecone zostało wykonanie zarówno audytu jak i projektu wymiany elewacji wraz z dociepleniem budynku. Jeszcze przed wykonaniem projektu można stwierdzić, że będzie to bardzo kosztowna inwestycja. Oczekujemy obecnie również na ostateczne rozstrzygnięcia dotyczące zasad pozyskiwania środków unijnych na termomodernizacje budynków przez spółdzielnie mieszkaniowe. Jest to nowość, ponieważ dotychczas spółdzielnie nie mogły korzystać z tych środków (za wyjątkiem likwidacji azbestu) i wykonane dotychczas docieplenia przez naszą spółdzielnię były realizowane głównie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wstępnie informujemy, że pod koniec kwietnia zorganizujemy spotkanie dla mieszkańców budynku przy ul. Gliwickiej dotyczące planowanej inwestycji.