25 wrzesień, poniedziałek, 2023

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Ogrzewanie os. Karłowicza i Gliwicka - cd.

Informujemy mieszkańców budynków zasilanych z kotłowni gazowej na os. Karłowicza w Rybniku, że w dniu 8 kwietnia otrzymaliśmy pismo z PEC Jastrzębie-Zdrój, którego treść publikujemy poniżej.

W związku z powyższym pismem, zwróciliśmy się w tym samym dniu do PEC o dodatkowe wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania:
- czy trudności z uzyskaniem zgody właścicieli działek na proponowany przebieg sieci dotyczy właścicieli prywatnych czy będących własnością gminy Rybnik lub Skarbu Państwa
- czy w przypadku braku zgody w/w właścicieli brana jest pod uwagę alternatywna trasa czy PEC bierze pod uwagę możliwość rezygnacji z inwestycji
- czy w sytuacji kiedy na rok 2015 były zagwarantowane środki na inwestycję jest możliwe jej wykreślenie z planów roku 2016

Zwróciliśmy także uwagę, że oczekujemy od PEC szybkiej odpowiedzi ponieważ dalsze działania spółdzielni dotyczące ogrzewania na tym osiedlu będą uwarunkowane treścią otrzymanej odpowiedzi.

Mieszkańców budynku przy ul. Gliwickiej informujemy również, że oczekujemy na wykonanie audytu energetycznego a o terminie planowanego spotkania dotyczącego proponowanej inwestycji docieplenia budynku powiadomimy stosownym ogłoszeniem wywieszonym na klatkach schodowych.