09 sierpień, wtorek, 2022

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 9-16 maj 2016

W linku poniżej (treść zapisana w formacie pdf) znajdują się szczegółowe informacje na temat tegorocznych obrad Walnego Zgromadzenia Członków GSBM.

Walne Zgromadzenie 2016

 

Projekty uchwał, inne dokumenty omawiane na Walnym Zgromadzeniu oraz druki dostępne są w zakładce "Organy Spółdzielni / Walne Zgromadzenie", natomiast protokół z pełnej lustracji spółdzielni za okres 01.01.2013 - 31.12.2015 dostępny jest w zakładce "Organy Spółdzielni / Zarząd GSBM".