09 sierpień, wtorek, 2022

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Ostrzeżenie przed oszustami podszywającymi się pod pracowników spółdzielni

Górnicza  Spółdzielnia  Budownictwa Mieszkaniowego im. ST. Staszica w  Wodzisławiu Śl. informuje, że mają miejsce przypadki podszywania się osób trzecich pod pracowników Spółdzielni. Oszuści występując jako pracownicy  spółdzielni mogą prosić  o podpisywanie  umów   na zakup  piecyków kuchennych, junkersów   czy też pobierać zaliczkę na ten cel   mogą również pod pretekstem np. sprawdzenia ciągów kominowych czy  instalacji gazowej  prosić o wpuszczenie do  mieszkania  i wykorzystując nieuwagę mieszkańca   dokonać kradzieży.  

W związku z powyższym informujemy, że etatowi pracownicy Spółdzielni, którzy w ramach wykonywania   swoich obowiązków mogą kontaktować się z  mieszkańcami  zasobów Spółdzielni w ich lokalach   -  posiadają IDENTYFIKATOR SŁUŻBOWY ZE ZDJĘCIEM , który winni  okazać na każde żądanie. 

Zarząd   Spółdzielni uczula więc mieszkańców, aby  od  osoby   przybywającej na kontrolę żądać okazania identyfikatora służbowego.   W przypadku wątpliwości co do wiarygodności tej osoby  potwierdzić   fakt  prowadzonej przez pracowników Spółdzielni kontroli dzwoniąc do Administracji czy też do siedziby   Spółdzielni. 

Nadmieniamy również, że firmy zewnętrzne działające na  zlecenie Spółdzielni / prowadzące remonty lub przeglądy budynków /  posiadają upoważnienie do wykonywania zakresu robót podpisane przez Zarząd .