05 luty, niedziela, 2023

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Ważne dla osób spłacających kredyty mieszkaniowe z tzw. "starego portfela" cz. 3

We wcześniejszych informacjach przekazywaliśmy Państwu szczegóły związane z problematyką opodatkowania przychodu z tytułu umorzonych odsetek od zadłużenia związanego z zaciągniętym kredytem mieszkaniowym. Sprawa ta dosyć długo nie mogła znaleźć rozwiązania.
Tym razem mamy jednak do przekazania bardziej pomyślne informacje. Otóż w Sejmie pojawił się rządowy projekt ustawy " o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ". W jego treści znalazły się zapisy o zmianie ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych, które prowadzą do zwolnienia od podatku dochodowego tego przychodu. Ustawa ta zdecydowana większością głosów została przyjęta przez Sejm, a obecnie oczekujemy na jej rozpatrzenie przez Senat RP. Zgodnie z porządkiem obrad opublikowanym na stronie internetowej Senatu ustawa ta winna być rozpatrzona w trakcie 61 posiedzenia przewidzianego w dniach 06 - 08 czerwca. 
W przypadku pozytywnego głosowania w Senacie pozostanie oczekiwać na podpis Prezydenta RP.

Zarząd GSBM

AKTUALIZACJA 11.06.2018: W dniu 5 czerwca 2018 r. Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych wniosła o wprowadzenie 5 poprawek do ustawy uchwalonej przez Sejm. Senat w dniu 7 czerwca przegłosował wprowadzenie tych poprawek do ustawy. W związku z tym, ustawa ta ponownie trafi pod obrady Sejmu, aby ten rozpatrzył poprawki wniesione przez Senat. Istotne jest, że żadna z poprawek nie dotyczy kwestii kredytów mieszkaniowych zaciągniętych przez spółdzielnie.
Najbliższe posiedzenie Sejmu odbywa się w dniach 14-15 czerwiec 2018 r.

AKTUALIZACJA 05.07.2018: Poprawki Senatu w Sejmie pozostały bez zmian, w związku z czym ustawa została uchwalona. Następnie podpisana została Przez Prezydenta RP. W dniu 4 lipca ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw poz. 1291. Ustawa wchodzi w życie 14 dni po dniu ogłoszenia.
Po długich miesiącach niepewności jest to bardzo dobra wiadomość dla Spółdzielni i jej członków.
Spółdzielnia posiada przygotowane już wnioski o umorzenie i w ciągu kilku dni prześle je do banku.