W poniższym linku prezentujemy mieszkańcom plan zajęć w spółdzielczej świetlicy osiedlowej w Boguszowicach w miesiącu lipcu i sierpniu.

Plan wakacyjnych zajęć (PDF)