07 grudzień, wtorek, 2021

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Segregujmy śmieci, aby nie płacić jeszcze więcej.

Od wielu miesięcy Urzędy Miast w Jastrzębiu-Zdroju, Wodzisławiu Śl. i Rybniku zwracają uwagę wszystkim spółdzielniom mieszkaniowym i zarządcom budynków wielorodzinnych, że mieszkańcy nie wywiązują się z obowiązku segregacji śmieci. Ze względu na fakt, że z roku na rok coraz bardziej wyśrubowane są ustawowe limity dotyczące segregacji, które muszą wypełniać gminy będą one coraz bardziej rygorystycznie podchodzić do kwestii nieprawidłowości w ich segregacji. Może to doprowadzić do sytuacji w której gminy nakładać będą wyższe opłaty za wywóz odpadów dla nieruchomości, w których stwierdzone zostanie na przykład obecność odpadów podlegających segregacji w kontenerach na odpady zmieszane. Niestety taka sytuacja zdarza się bardzo często.

Przypominamy również o konieczności wywozu odpadów remontowych na własny koszt. Wyrzucone odpady remontowe np. gruz, stare umywalki, sedesy nie są odbierane przez firmę wywożącą odpady co powoduje, że to pracownicy spółdzielni muszą je zebrać i wywieźć, czasem trzeba wynająć dodatkowy kontener. Koszty te nie są wliczone w opłaty za wywóz nieczystości w związku z czym obciążają koszty eksploatacyjne poszczególnych nieruchomości, płacą więc wszyscy mieszkańcy.

Poniżej do wiadomości przekazujemy Państwu pismo jakie Spółdzielnia otrzymała w sierpniu z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój dotyczące braku segregacji na nieruchomości na BGP w Jastrzębiu-Zdroju. Także w sierpniu na spotkaniu w Urzędzie przedstawiono szereg zdjęć przedstawiających nieprawidłowości w segregacji odpadów. 

W związku z tym będziemy dążyć do zamknięcia kontenerów na wszystkich nieruchomościach, gdzie będzie to technicznie możliwe.

Pismo Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój dotyczące stwierdzenia nieprawidłowości w gromadzeniu odpadów komunalnych(PDF)