17 lipiec, środa, 2024

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Rozbiórka nadbudowy Północna - cd.

W dniu 15 maja 2024r podpisano umowę na wykonanie I etapu rozbiórki nadbudowy budynku przy ul. Północnej w Jastrzębiu-Zdroju. Z uwagi na wysokość kosztów Zarząd zdecydował o przeprowadzeniu robót rozbiórkowych w dwóch etapach. Pierwszy etap dotyczy rozbiórki nadbudowy nad klatką nr 14 i obejmuje również odtworzenie dachu wraz z budową kominów na tej części budynku.
Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców klatki nr 14 zaistniała konieczność czasowego opuszczenia lokali. Z większością mieszkańców ustalono już sposób zapewnienia lokali zastępczych na okres ok. 3 miesięcy. 
Przed rozpoczęciem robót budynek zostanie zabezpieczony oraz przeprowadzona zostanie m.in. inwentaryzacja lokali mieszkalnych w klatce nr. 14.