Wolne mieszkania w Wodzisławiu Śl, Rybniku, Jastrzębiu-Zdroju - przetarg w styczniu 2016

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl., informuje wszystkie osoby zainteresowane, że posiada wolne mieszkania, w atrakcyjnych cenach, które można nabyć w drodze przetargu,w dniu 20.01.2016 r. o godz. 13:00 w siedzibie Spółdzielni:
- kat M-2 o pow. użytkowej 37,50 m2 w Wodzisławiu Śl.  przy ul. 26 Marca 110/9, cena wywoławcza  wynosi 71.600,00 zł +  150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez PKO  zgodę na  bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu.
-  kat, M-4 o pow. użytkowej 60,60 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Wrębowej 14 d/31, cena wywoławcza  wynosi 111.197,00 zł + koszty wyceny i organizacji przetargu. Dla w/w lokalu mieszkalnego prowadzona jest księga wieczysta nr GL1Y/00143882/2 przez Sąd Rejonowy w Rybniku.
- kat. M-4 o pow. użytkowej  60,30 m2 w Rybniku-Niedobczycach   przy ul.  Wiertniczej 46 b/18,  cena wywoławcza wynosi 74.160,00 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną  przez PKO zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu.
- kat. M-3 o pow. użytkowej 34,87 m2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul.Broniewskiego 3/6, cena wywoławcza wynosi 53.010,00 zł + koszty wyceny i organizacji przetargu.
- kat. M-5 o pow. użytkowej 74,09 m2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Ruchu Oporu 48/7,  cena wywoławcza wynosi 148.000,00 zł +  150,00 zł  z  tytułu opłaty za wydaną przez  PKO  zgodę na  bezciężarowe wyodrębnienie  z  KW przedmiotowego lokalu.

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium w wys. 2.000,00 zł odrębnie za każde mieszkanie przelewem na konto Spółdzielni nr PKO O/Rybnik 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325,  najpóźniej w dniu przetargu /dowody wpłaty wadium do wglądu/.  Wylicytowana cena na przetargu płatna jest w całości przed zawarciem notarialnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowy przeniesienia własności lokalu. Koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.

Wolne mieszkania można oglądać w dniu 18.01.2016 r. w godz. od 13:00 do 14:00. po skontaktowaniu się z Administracją Osiedla:
- Wodzisławiu Śl. i  Rybniku-Niedobczycach przy ul. Bocznej, nr tel. 32 422 77 72
- Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Północnej 4, nr tel. 32 473 41 70.

Wolne mieszkania w Rybniku, Jastrzębiu-Zdroju i Wodzisławiu Śl. - przetarg w listopadzie 2015

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl.informuje wszystkie osoby zainteresowane,  że posiada wolne mieszkania, w atrakcyjnych cenach,które można nabyć w drodze przetargu,w dniu 26.11.2015r. o godz. 13:00 w siedzibie Spółdzielni, na ustanowienie  prawa odrębnej własności:
- kat M-2 o pow. użytkowej 37,50 m2 w Wodzisławiu Śl.  przy ul. 26 Marca 110/9,cena wywoławcza  wynosi 71.600,00 zł.
- kat.M-2 o pow. użytkowej 15,60 m2 w Rybniku przy ul. Kilińskiego 21 b/28, cena wywoławcza 33.480,00 zł + koszty wyceny i organizacji przetargu
- kat. M-3 o pow. użytkowej  48,00 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul.Bocznej 15 a/8, cena wywoławcza wynosi 72.270,00 zł + koszty wyceny i organizacji przetargu. Dla w/w lokalu mieszkalnego prowadzona jest księga wieczysta nr GL1Y/00130583/2  przez Sąd Rejonowy w Rybniku.
- kat.M-4 o pow. użytkowej 60,60 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Wrębowej 14 d/31,cena wywoławcza  wynosi 111.197,00 zł. + koszty wyceny i organizacji przetargu. Dla w/w lokalu mieszkalnego prowadzona jest księga wieczysta nr GL1Y/00143882/2 przez Sąd Rejonowy w Rybniku
- kat.M-4 o pow. użytkowej 60,30 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul.Wiertniczej 46 b/18, cena wywoławcza wynosi 74.160,00 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez PKO zgodę na  bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu 
- kat. M-5 o pow. użytkowej 72,20 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul.  Wiertniczej 44/3,cena wywoławcza wynosi 106.200,00 zł + koszty organizacji przetargu + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez PKO zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie  z  KW przedmiotowego lokalu 
- kat. M-3 o pow.użytkowej 34,87 m2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul.  Broniewskiego 3/6, cena wywoławcza wynosi 53.010,00 zł + koszty wyceny i organizacji przetargu.

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium w wys. 2.000,00 zł odrębnie za każde mieszkanie przelewem na konto Spółdzielni nr PKO O/Rybnik 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325, najpóźniej w dniu przetargu /dowody wpłaty wadium do wglądu/.Wylicytowana cena na przetargu płatna jest  w całości przed zawarciem  notarialnej  umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowy przeniesienia własności lokalu. Koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.Wolne mieszkania można oglądać w dniu 23.11.2015 r. w godz. od 13:00 do 14:00. po skontaktowaniu się z Administracją Osiedla:   

- Wodzisławiu Śl.i Rybniku-Niedobczycach przy ul. Bocznej, nr tel. 32 422 77 72
- Rybniku  przy ul. Gliwickiej 64, nr tel. 32/ 422 65 48
- Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Północnej 4, nr tel. 32 473 41 70.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Spółdzielni tel. 32  45 56 381 wew. 41.Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Wolne mieszkania Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław Śl. - przetarg w listopadzie

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl., informuje, że w dniu 06.11.2015 r. o godz. 12:30 w siedzibie Spółdzielni odbędzie się przetarg na ustanowienie  prawa odrębnej własności do:

- mieszkania kat. m-2 o powierzchni 37,50 m2 w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca 110/9 cena wywoławcza wynosi 71.600,00 zł. Pierwszeństwo w nabyciu w/w lokalu mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności do tych lokali. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych,pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący. Termin składania ofert przez członków oczekujących GSBM im. St.Staszica do dnia 04.11.2015 r. do godz. 15:00 w siedzibie Spółdzielni. Jeżeli  mieszkanie nabędzie członek  oczekujący Spółdzielni, to nie bierze ono udziału w  w/w przetargu.

- mieszkania kat. M-2 o powierzchni użytkowej 15,60 m2 w Rybniku przy ul. Kilińskiego 21 b/28, cena wywoławcza wynosi 37.200,00 zł + koszty wyceny i organizacji przetargu.

- mieszkania kat. M-3 o powierzchni użytkowej  48,00 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Bocznej 15 a/8,cena wywoławcza wynosi 80.300,00 zł + koszty wyceny i organizacji przetargu. Dla w/w lokalu mieszkalnego prowadzona jest księga wieczysta  nr GL1Y/00130583/2 przez Sąd Rejonowy w Rybniku.

- mieszkania kat. M-4 o powierzchni 60,60 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Wrębowej 14 d/31,cena wywoławcza  wynosi 111.197,00 zł + koszty wyceny i organizacji przetargu. Dla w/w lokalu mieszkalnego prowadzona jest księga wieczysta  nr GL1Y/00143882/2 przez Sąd Rejonowy w Rybniku.

- mieszkania kat. M-4 o powierzchni użytkowej 60,30 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul.Wiertniczej 46 b/18, cena wywoławcza wynosi 82.400,00 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną  przez PKO zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu.

- mieszkania kat. M-5 o powierzchni użytkowej 72,20 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Wiertniczej 44/3, cena wywoławcza wynosi 118.000,00 zł + koszty organizacji przetargu + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną  przez PKO zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu

- mieszkania kat. M-3 o powierzchni użytkowej 34,87 m2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Broniewskiego 3/6 cena wywoławcza wynosi 58.900,00 zł + koszty wyceny i organizacji przetargu.

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium w wys. 2.000,00 zł odrębnie za każde mieszkanie przelewem na konto Spółdzielni nr PKO O/Rybnik 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325,  najpóźniej w dniu przetargu /dowody wpłaty wadium do wglądu/. Wylicytowana cena na przetargu płatna jest  w całości przed zawarciem notarialnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowy przeniesienia własności lokalu. Koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.

Wolne mieszkania można oglądać w dniu 03.11.2015 r. po zgłoszeniu się w Administracji Osiedla:
- Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca 110/9 w godz. od 10:00 do 11:00
- Rybniku przy ul. Gliwickiej 64, nr tel. 32/ 422 65 48 - w godz. od 14:00 do 15:00  ul. Kilińskiego 21 b/28
- Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Północnej 4, nr tel. 32 473 41 70 - w godz. od 12:00 do 13:00 ul. Broniewskiego 3/6 
- Rybniku-Niedobczycach przy ul. Bocznej, nr tel. 32 422 77 72 - w godz. od 13:00 do 14:00 ul. Wrębowej 14 d/31, ul. Boczna 15 A/8, ul.Wiertnicza 46 b/18, ul.Wiertnicza 44/3.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Spółdzielni tel. 32  45 56 381 wew. 41. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Wolne mieszkania w Rybniku i Jastrzębiu-Zdroju - przetarg październik 2015

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im.St.Staszica w Wodzisławiu Śl. informuje,że w dniu 16.10.2015r. o godz. 12:30 w siedzibie Spółdzielni odbędzie się przetarg na ustanowienie  prawa odrębnej własności do:
- mieszkania kat. M-4 o powierzchni 60,60 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul.Wrębowej 14 d/31,cena wywoławcza wynosi 111.197,00 zł+koszty wyceny i organizacji przetargu.Dla w/w lokalu mieszkalnego prowadzona jest księga wieczysta nr GL1Y/00143882/2 przez Sąd Rejonowy w Rybniku.Pierwszeństwo w nabyciu w/w lokalu mają członkowie,którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności do tych lokali. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych,pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący.Termin składania ofert przez członków oczekujących GSBM im.St.Staszica do  dnia 14.10.2015r. do godz.15:00 w siedzibie Spółdzielni.Jeżeli mieszkanie nabędzie członek oczekujący Spółdzielni,to nie bierze ono udziału w w/w przetargu.
- mieszkania kat. M-2 o powierzchni użytkowej 15,60 m2 w Rybniku przy ul.Kilińskiego 21 b/28, cena wywoławcza wynosi 37.200,00 zł + koszty wyceny i organizacji przetargu
- mieszkania kat. M-3 o powierzchni użytkowej 48,00 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul.Bocznej 15 a/8,cena wywoławcza wynosi 80.300,00 zł + koszty wyceny i organizacji przetargu. Dla w/w lokalu mieszkalnego prowadzona jest księga wieczysta  nr GL1Y/00130583/2 przez Sąd Rejonowy w Rybniku
- mieszkania kat. M-4 o powierzchni użytkowej 60,30 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul.Wiertniczej 46 b/18,cena wywoławcza wynosi 82.400,00 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez PKO zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu
- mieszkania kat. M-5 o powierzchni użytkowej 72,20 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul.Wiertniczej 44/12,cena wywoławcza wynosi 98.600,00 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez PKO zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu.
- mieszkania kat. M-5 o powierzchni użytkowej  72,20 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul.  Wiertniczej 44/3,cena wywoławcza wynosi 118.000,00 zł + koszty organizacji przetargu + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną  przez PKO zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu
- mieszkania kat. M-3 o powierzchni użytkowej 34,87 m2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul.Broniewskiego 3/6 cena wywoławcza wynosi 58.900,00 zł + koszty wyceny i organizacji przetargu.

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium w wys. 2.000,00 zł odrębnie za każde mieszkanie przelewem na konto Spółdzielni nr PKO O/Rybnik 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325,najpóźniej w dniu przetargu /dowody wpłaty wadium do wglądu/. Wylicytowana cena na przetargu płatna jest w całości przed zawarciem notarialnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowy przeniesienia własności lokalu. Koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.
Wolne mieszkania można oglądać w dniu 12.10.2015r. po zgłoszeniu się w Administracji Osiedla:
- Rybniku przy ul.Gliwickiej 64,nr tel. 32/ 422 65 48 - w godz. od 15:00 do 16:00 ul. Kilińskiego 21 b/28
- Jastrzębiu-Zdroju przy ul.Północnej 4, nr tel. 32 473 41 70 - w godz. od 12:00 do 13:00 ul. Broniewskiego 3/6
- Rybniku-Niedobczycach przy ul.Bocznej, nr tel. 32 422 77 72 - w godz. od 14:00 do 15:00 ul.Wrębowej 14 d/31, ul.Boczna 15 A/8, ul.Wiertnicza 46 b/18, ul.Wiertnicza 44/3, ul.Wiertnicza 44/12.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Spółdzielni tel.32 45 56 381 wew.41. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Strona 9 z 12