17 lipiec, środa, 2024

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Przetarg na koszenie trawników

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza  przetarg  nieograniczony  na:

1.  2-krotne koszenie terenów zieleni wraz z grabieniem, wywozem i utylizacją:

- Rybnik  Niedobczyce -  pow. terenów  zielonych  15.323,61 m2

- Rybnik Centrum (oś. Chwałowicka i Żołnierzy Wrzesnia) – pow. terenów zielonych  13.981,86 m2,

- Jastrzębie-Zdrój – pow. terenów zielonych 44.824,00 m2

2.  1-krotne koszenie terenów zieleni wraz z grabieniem, wywozem i utylizacją:

- Wodzisław Śl. oś. 26 Marca  -  pow.  terenów zielonych  1.822,85 m2, 

3.  3-krotne koszenie terenów zieleni wraz z grabieniem, wywozem i utylizacją:

- Rybnik Boguszowice -  pow. terenów zielonych   32.938,00 m2,

 

Prosimy o podanie ceny netto za 1 m2 za jednokrotne koszenie terenów zielonych na osiedlach:

- w Rybniku Niedobczycach,  Rybniku Centrum, Jastrzębiu-Zdroju - przy założeniu dwukrotnego  koszenia,

- w Wodzisławiu Śl.,  - przy założeniu jednego koszenia,

- w Rybniku Boguszowicach -  przy założeniu trzech koszeń. 

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z zakresem robót, po wcześniejszym  skontaktowaniu  się  z  administracjami  osiedli:

- Rybnik Boguszowice  tel.  32 421 80 18,

- Rybnik Niedobczyce  + Wodzisław  tel. 32 422 77 72,

- Rybnik Centrum tel. 32 422 65 48,

- Jastrzębie-Zdrój  tel.  32 473 44 70 lub 32 473 41 70.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12,  44 – 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 10.03.2015 r. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  11.03.2015 r. o godz. 900 w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. 

Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z Prawa o Zamówieniach Publicznych.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.