04 październik, wtorek, 2022

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Walne Zgromadzenie

W dniach 15.6.2021 - 18.06.2021 r. odbyło się głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni na piśmie. W zakładce E-kartoteka znajdą Państwo szczegóły dotyczące podjętych uchwał.