W dniach 08.04 do 12.04.2019 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni podzielone na 5 części. Poniżej publikujemy podjęte Przez Walne Zgromadzenie uchwały oraz protokół z posiedzenia Kolegium WZ: