Rozbiórka nadbudowy Północna - procedura przetargowa.

Informujemy, że trwa procedura przetargowa dotycząca wyłonienia wykonawcy rozbiórki nadbudowy na budynku przy ul. Północnej 4-14 w Jastrzębiu-Zdroju.
Do Spółdzielni wpłynęły trzy oferty na wykonanie tych robót.
Komisja Przetargowa spotkała się już z przedstawicielami wszystkich firm uczestniczących w przetargu zarówno w sprawie metod prowadzenia robót, jak również przeprowadziła wstępne negocjacje cenowe dotyczące złożonych ofert.
Mając na uwadze wysokość kosztów robót a także proponowane terminy ich wykonania Komisja Przetargowa zobowiązała oferentów do dostarczenia dodatkowych dokumentów do dnia 27 marca b.r.
O kolejnych ustaleniach związanych z rozbiórką nadbudowy będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej.

 

Zarząd GSBM

Osiedle Boguszowice - inf. o wycince drzewa

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. informuje, że zamierza wystąpić do Urzędu Miasta Rybnika o wydanie zezwolenia na usunięcie 1szt. drzewa gatunku wierzba na nieruchomości położonej w Rybniku przy ulicy Jana Karskiego 31B od szczytu budynku - wjazdu do stacji trafo.
Drzewo to jest spróchniałe u podstawy pnia, co jest przyczyną utraty stabilności posadowienia.
Zgodnie z przepisami, w tym zakresie mieszkańcy nieruchomości mogą wnosić uwagi w przedmiotowej sprawie w Administracji Osiedla Boguszowice Północ lub w siedzibie GSBM im. Staszica w Wodzisławiu Śl. składając stosowne pismo w formie papierowej lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Przetarg 2024 - rozbiórka nadbudowy Północna, zmiana terminów

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie n/wym. zadania:
„Rozbiórka nadbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Północnej 4-14 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z wykonaniem robót towarzyszących” w tym:
· dokonanie rozbiórki nadbudowy budynku wielorodzinnego, zlokalizowanej na dachu segmentów A, B C i częściowo D,
· odtworzenie przewodów kominowych na dachu budynku po dokonaniu rozbiórki nadbudowy,
· odtworzenie stropodachów wraz z ich odwodnieniem po dokonaniu rozbiórki nadbudowy,
· odtworzenie instalacji odgromowej na dachu budynku po dokonaniu rozbiórki nadbudowy.
Termin wykonania zadania: według zaoferowanego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego, lecz nie dłużej niż do 9 miesięcy + 2 tygodnie od daty zawarcia umowy.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl., w terminie do dnia 14.03.2024 r., do godz. 14.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 15.03.2024 r., o godz. 10.00, w budynku siedziby Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. Wadium w wysokości: 25.000,00 zł., należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni. Spółdzielnia przewiduje możliwość negocjacji cen.
Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, pok. nr 32 w Wodzisławiu Śl. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikację istotnych warunków zamówienia, która dostępna będzie w siedzibie Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacja będzie do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.
Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg 2024 - rozbiórka nadbudowy Północna, Jastrzębie-Zdrój

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie n/wym. zadania:
Rozbiórka nadbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Północnej 4-14 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z wykonaniem robót towarzyszących” w tym:
*dokonanie rozbiórki nadbudowy budynku wielorodzinnego, zlokalizowanej na dachu segmentów A, B, C i częściowo D,

*odtworzenie przewodów kominowych na dachu budynku po dokonaniu rozbiórki nadbudowy,
*odtworzenie stropodachów wraz z ich odwodnieniem po dokonaniu rozbiórki nadbudowy,
*odtworzenie instalacji odgromowej na dachu budynku po dokonaniu rozbiórki nadbudowy.
Termin wykonania zadania: według zaoferowanego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego, lecz nie dłużej niż do 9 miesięcy + 2 tygodnie od daty zawarcia umowy.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl., w terminie do dnia 29.02.2024 r., do godz. 14.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 01.03.2024 r., o godz. 10.00, w budynku siedziby Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl.
Wadium w wysokości: 25.000,00 zł., należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni. Spółdzielnia przewiduje możliwość negocjacji cen.
Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, pok. nr 32 w Wodzisławiu Śl.
Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikację istotnych warunków zamówienia, która dostępna będzie w siedzibie Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacja będzie do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.
Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Strona 2 z 24