Ostrzeżenie przed oszustami podszywającymi się pod pracowników spółdzielni

Górnicza  Spółdzielnia  Budownictwa Mieszkaniowego im. ST. Staszica w  Wodzisławiu Śl. informuje, że mają miejsce przypadki podszywania się osób trzecich pod pracowników Spółdzielni. Oszuści występując jako pracownicy  spółdzielni mogą prosić  o podpisywanie  umów   na zakup  piecyków kuchennych, junkersów   czy też pobierać zaliczkę na ten cel   mogą również pod pretekstem np. sprawdzenia ciągów kominowych czy  instalacji gazowej  prosić o wpuszczenie do  mieszkania  i wykorzystując nieuwagę mieszkańca   dokonać kradzieży.  

W związku z powyższym informujemy, że etatowi pracownicy Spółdzielni, którzy w ramach wykonywania   swoich obowiązków mogą kontaktować się z  mieszkańcami  zasobów Spółdzielni w ich lokalach   -  posiadają IDENTYFIKATOR SŁUŻBOWY ZE ZDJĘCIEM , który winni  okazać na każde żądanie. 

Zarząd   Spółdzielni uczula więc mieszkańców, aby  od  osoby   przybywającej na kontrolę żądać okazania identyfikatora służbowego.   W przypadku wątpliwości co do wiarygodności tej osoby  potwierdzić   fakt  prowadzonej przez pracowników Spółdzielni kontroli dzwoniąc do Administracji czy też do siedziby   Spółdzielni. 

Nadmieniamy również, że firmy zewnętrzne działające na  zlecenie Spółdzielni / prowadzące remonty lub przeglądy budynków /  posiadają upoważnienie do wykonywania zakresu robót podpisane przez Zarząd . 

 

Dodatki mieszkaniowe

Aktualizacja maj 2017

Przypominamy mieszkańcom, że można ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. W poszczególnych miastach wnioski o jego przyznanie składa się w następujących miejscach:
Rybnik - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych Działu Usług OPS, ul. Białych 7, 44-200 Rybnik
Jastrzębie-Zdrój - Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miasta, Aleja Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Wodzisław Śląski - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ignacego Daszyńskiego 3, 44-300 Wodzisław Śląski

Treść wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego znajduje się w zakładce "Druki". Informujemy również, że aktualnie istnieje również możliwość starania się dodatkowo o przyznanie dodatku energetycznego. Kryteria przyznawania dodatku mieszkaniowego oraz wysokość dodatków energetycznych szczegółowo opisano w poniższym linku.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 9-16 maj 2016

W linku poniżej (treść zapisana w formacie pdf) znajdują się szczegółowe informacje na temat tegorocznych obrad Walnego Zgromadzenia Członków GSBM.

Walne Zgromadzenie 2016

 

Projekty uchwał, inne dokumenty omawiane na Walnym Zgromadzeniu oraz druki dostępne są w zakładce "Organy Spółdzielni / Walne Zgromadzenie", natomiast protokół z pełnej lustracji spółdzielni za okres 01.01.2013 - 31.12.2015 dostępny jest w zakładce "Organy Spółdzielni / Zarząd GSBM".

Strona 14 z 19