Informacja o przeprowadzonych przetargach w roku 2017

Zarząd GSBM informuje na dzień 13 kwietnia 2017 o wyborze wykonawców na roboty i usługi budowlane w roku 2017, rodzaju przetargu i cenie:

1. Remont ścian szczytowych wraz z dociepleniem oraz remont i malowanie loggii budynku przy ul. Bocznej 13 w Rybniku - przetarg nieograniczony - "Nowy Dom"Usługi Projektowe i Budowlane Pszów - wartość robót netto 238.432,60 zł.

2. Remont elewacji (malowanie + naprawa podłoża) w budynkach przy ul. Sztolniowej 46 AB, ul. A. Ludowej 25 ABCD, 35 CD w Rybniku - przetarg nieograniczony- Firma CIM Wańczura Żory - wartość robót netto 546.832,010 zł.

3. Remont wiatrołapów na osiedlu Bogoczowiec w Jastrzębiu-Zdroju - przetarg nieograniczony - Firma Remontowo Budowlana „GRATEK” Jastrzębie-Zdrój -wartośc robót netto 229.900,00 zł.

4. Remont dachu na budynku przy ul. Gliwickiej 62 i 66 w Rybniku-przetarg nieograniczony - PPHU „RENO-DACH” Prync Spółka Jawna Krosno - wartość robót netto 86.993,88 zł.

5. Malowanie klatek schodowych, piwnic i pomieszczeń wspólnego użytku w budynkach w Jastrzębiu-Zdroju ul. Bogoczowiec 4 CD (2 klatki schodowe + piwnice), Bogoczowiec 4 HI, 4 MN, 4 G (piwnice), Bogoczowiec 4 OP (2 klatki + piwnice) BGP 26, 26 AB (3 klatki + piwnice), BGP 26 F (1 klatka schodowa) - przetarg nieograniczony - Zakład Malarsko-Tapeciarski Roboty Remontowo-Budowlane  Świerklany - wartość robót netto 55.371,20 zł.

6.Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Broniewskiego 1,3,5,7 w Jastrzębiu-Zdroju - przetarg nieograniczony - Usługi Ogólnobudowlane Aleksander Tarnowski Skrbeńsko - wartość robót netto 594.891,38 zł.

7. Wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz pomiarów instalacji odgromowej w budynkach w Rybniku, Jastrzębiu-Zdroju, Wodzisławiu Śl.-przetarg nieograniczony z roku 2016 - E-MOD Damian Morga Radzionków-wartość robót netto 16.746,85 zł.

8. Modernizacja rozdzielni w budynkach mieszkalnych przy ul. 11 Listopada 11, 11 A w Jastrzębiu-Zdroju-przetarg nieograniczony z roku 2016 - E-MOD Damian Morga Radzionków - wartość robót netto 16.150,00 zł.

9. Montaż lamp ledowych z wbudowanym czujnikiem ruchu na budynkach BGP  28 CD, 26, 26 AB, 26 CD, 26 EF, 26 GH, 26 IJ, Ruchu Oporu 34,36-38,40-42,66-68,70-72 w Jastrzębiu-Zdroju - zapytanie o cenę - Dominium Spółka Jawna Wodzisław Śl - wartość robót netto 27.555,00 zł.

10. Koszenie terenów zieleni wraz z grabieniem, wywozem i utylizacją na osiedlu w Rybniku Centrum, Rybniku-Boguszowicach, Rybniku-Niedobczycach i Wodzisławiu Śl. - zapytanie o cenę - FHU TOM-KART Tomasz Puczko Rybnik-koszt koszenia trawy z grabieniem,  wywozem i utylizacją wynosi 0,23 zł/m2 /netto/(Oś. Rybnik-Boguszowice) i 0,24 zł/m2 /netto/ Rybnik Centrum, Rybnik-Niedobczyce i Wodzisław Śl. 

11. Uszczelnienie złącz płyt elewacyjnych budynków mieszkalnych położonych w Jastrzębiu-Zdroju na budynkach  mieszkalnych położonych  w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Bogoczowiec 4G, Boża Góra Prawa 26 EF, GH, Ruchu Oporu 24,22,20,32,36,52,54-56,66-68 - przetarg nieograniczony z roku 2016 - ALPINET Piotr Broda ul. Korczaka 21 Myszków - wartość robót netto 51.495,00 zł

12. Remont kominów na budynkach mieszkalnych położonych w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca 106, 112 - zapytanie o cenę - ALPINET Piotr Broda ul. Korczaka 21 Myszków - wartość robót netto 30.000,00 zł-

13. Wymiana  włazów dachowych w budynkach mieszkalnych położonych w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca 106,108,110,112,114 - zapytanie o cenę - INSTAL MIEDŹ Robert  Spółka Jawna ul. Gagarina 28 G Jastrzębie-Zdrój - wartość robót netto 10.500,00 zł-

14. Roboty dekarskie na budynkach mieszkalnych położonych w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca 106, 108,114 - konkurs ofert - ALPINET Piotr Broda ul. Korczaka 21 Myszków - wartość robót netto 50.400,00 zł

15. Utwardzenie terenu położonego w rejonie budynku przy ul. Boża Góra Prawa 28 CD  w Jastrzębiu-Zdroju - zapytanie o cenę - P.H.U. „WEKER 02”  ul. Podhalańska 25 Jastrzębie-Zdrój - wartość robót netto 20.685,07 zł.  

Zgodnie z Regulaminem Przetargów na roboty budowlano - remontowe i usługi w spółdzielni obowiązują 3 rodzaje przetargów - do wartości robót 40 tys. zł zapytanie o cenę, do wartości robót 60 tys. zł konkurs ofert i powyżej wartości robót 60 tys. zł przetarg nieograniczony. 

  

Ostrzeżenie przed oszustami podszywającymi się pod pracowników spółdzielni

Górnicza  Spółdzielnia  Budownictwa Mieszkaniowego im. ST. Staszica w  Wodzisławiu Śl. informuje, że mają miejsce przypadki podszywania się osób trzecich pod pracowników Spółdzielni. Oszuści występując jako pracownicy  spółdzielni mogą prosić  o podpisywanie  umów   na zakup  piecyków kuchennych, junkersów   czy też pobierać zaliczkę na ten cel   mogą również pod pretekstem np. sprawdzenia ciągów kominowych czy  instalacji gazowej  prosić o wpuszczenie do  mieszkania  i wykorzystując nieuwagę mieszkańca   dokonać kradzieży.  

W związku z powyższym informujemy, że etatowi pracownicy Spółdzielni, którzy w ramach wykonywania   swoich obowiązków mogą kontaktować się z  mieszkańcami  zasobów Spółdzielni w ich lokalach   -  posiadają IDENTYFIKATOR SŁUŻBOWY ZE ZDJĘCIEM , który winni  okazać na każde żądanie. 

Zarząd   Spółdzielni uczula więc mieszkańców, aby  od  osoby   przybywającej na kontrolę żądać okazania identyfikatora służbowego.   W przypadku wątpliwości co do wiarygodności tej osoby  potwierdzić   fakt  prowadzonej przez pracowników Spółdzielni kontroli dzwoniąc do Administracji czy też do siedziby   Spółdzielni. 

Nadmieniamy również, że firmy zewnętrzne działające na  zlecenie Spółdzielni / prowadzące remonty lub przeglądy budynków /  posiadają upoważnienie do wykonywania zakresu robót podpisane przez Zarząd . 

 

Dodatki mieszkaniowe

Aktualizacja maj 2017

Przypominamy mieszkańcom, że można ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. W poszczególnych miastach wnioski o jego przyznanie składa się w następujących miejscach:
Rybnik - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych Działu Usług OPS, ul. Białych 7, 44-200 Rybnik
Jastrzębie-Zdrój - Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miasta, Aleja Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Wodzisław Śląski - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ignacego Daszyńskiego 3, 44-300 Wodzisław Śląski

Treść wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego znajduje się w zakładce "Druki". Informujemy również, że aktualnie istnieje również możliwość starania się dodatkowo o przyznanie dodatku energetycznego. Kryteria przyznawania dodatku mieszkaniowego oraz wysokość dodatków energetycznych szczegółowo opisano w poniższym linku.

Strona 15 z 20