Informacja dla posiadających własność odrębną lokalu.

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. , informuje że od stycznia 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw(Dz. U z 2015 poz.1045) . Między innymi w/wym. ustawa  zmieniła w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych w artykule 3 ustęp 5, który otrzymał brzmienie:

„5. Jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną w rozumieniu art.3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz.903 oraz z 2004 r Nr 1492) ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi na nieruchomości wspólnej.”

 Powyższa zmiana oznacza , że oprócz dotychczas obowiązujących właścicieli lokali podatków od roku 2016 zobowiązani są odprowadzać podatek od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną, przypadający na ich udział w nieruchomości wspólnej.

 

Lokale do sprzedaży w Jastrzębiu-Zdroju

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego informuje, że posiada do sprzedaży niewykończone pomieszczenia w budynku mieszkalnym przy ul. Północnej 4-14 w Jastrzębiu-Zdroju. Łączna powierzchnia użytkowa tych pomieszczeń wynosi ok. 2.000 m2.
Lokale te mogą być zaadaptowane jako mieszkania.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl, a także telefonicznie (nr. 32 455 64 04 - dział techniczny)

Ogrzewanie mieszkań - aktualizacja

Informujemy mieszkańców, że w związku z niesprzyjającą aurą czyli występowaniem niskich temperatur połączonych z dużą wilgotnością powietrza, już 15 maja podjęliśmy decyzję o ponownym ogrzewaniu naszych budynków na wszystkich osiedlach należących do spółdzielni. Możliwa jest jednak sytuacja, że ogrzewanie nie jest włączone w sytuacji, gdy inni odbiorcy ciepła będący właścicielami większości budynków na danym terenie podjęli decyzję o nieogrzewaniu swoich budynków. PEC Jastrzębie-Zdrój, który dostarcza ciepło do wszystkich naszych budynków, nie informował o żadnych innych przypadkach wyłączenia ogrzewania.

Z dniem 1 czerwca ogrzewanie zostało wyłączone.

Uchwały Walnego Zgromadzenia

W zakładce Organy Spółdzielni / Walne Zgromadzenie opublikowane są wyniki głosowania 18 uchwał będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków GSBM odbytego w dniach 11 - 18 maja 2015r.

Strona 16 z 19