Informacja na temat zmian w opłatach za lokale.

Zarząd GSBM przekazuje informację dotyczącą wprowadzonych w styczniu 2016r zmian w opłatach za lokale:

1. W trakcie spotkań z Przedstawicielami Rad Nieruchomości zdecydowano, że w przypadku wystąpienia zwrotów za ciepło za rok 2015 jednorazowo w miesiącu lutym 2016 może zostać wprowadzony na niektórych nieruchomościach podwyższony odpis na fundusz remontowy. Dotyczy to nieruchomości gdzie występują pilne potrzeby remontowe, nieruchomości spłacających pożyczki lub też nieruchomości na których na funduszu remontowym jest ujemny wynik. Taka decyzja pozwala na zwiększenie przychodów na funduszu remontowym bez podwyższania wysokości miesięcznych opłat. Po analizie wyników na cieple okazało się, że nie na wszystkich nieruchomościach, gdzie uzyskano zgodę Rad Nieruchomości,  można taką jednorazową podwyższoną opłatę wprowadzić (np. os. Boguszowice czy Broniewskiego). Ostatecznie zmianę, z uwzględnieniem potrzeb remontowych, Rada Nadzorcza wprowadziła uchwałą z 27 stycznia 2016 na następujących nieruchomościach:

-Wrębowa 14 - środki gromadzone na remont loggi
-Boczna 11,13,15 - na remont elewacji ostatniego budynku na nieruchomości
-Związkowa 30 - remont parkingu
-Kiliński 21 - remont elewacji i (ściany, okna, balkony)
-Karłowicza 2,2A,2B,2C - spłata pożyczki na docieplenie budynków
-Chwałowicka27,29,31,33 - spłata pożyczki oraz remont wejść do budynków
-Żołnierzy Września 3 - remont centralnego ogrzewania.

Warto dodać, że na czterech z powyższych nieruchomości występuje minus na funduszu remontowym (Boczna, Kiliński, Karłowicza, Chwałowicka) i wprowadzona zmiana spowoduje jego zmniejszenie.

2. Po analizie przychodów i kosztów podgrzania ciepłej wody użytkowej okazało się, że za rok 2015 praktycznie na wszystkich budynkach korzystających z centralnej ciepłej wody wystąpił niedobór. Spowodowało to po pierwsze konieczność dopłat do zużytej ciepłej wody za rok 2015, a po drugie wymusza to wzrost wysokości zaliczek na podgrzanie wody. Wysokość zaliczek obliczona została na podstawie dwóch zmiennych tj. kosztów ciepła zużytego na podgrzanie wody za rok ubiegły i ilości m³ ciepłej wody zużytej na budynku (zespole budynków) za rok ubiegły. Oczywiście dla poszczególnych lokali wielkość zaliczek zależna jest od ilości zużywanej ciepłej wody.
Trzeba nadmienić, że paradoksalnie  im większe oszczędności ciepłej wody czyli im niższe zużycie ciepłej wody w budynku tym wyższa jednostkowa cena za podgrzanie m³ wody. Wynika to z faktu, że koszty stałe podgrzania są niezależne od ilości zużywanej ciepłej wody. 

3. Na podstawie opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój wprowadzone zostały od lutego 2016 nowe stawki opłaty „śmieciowej”. Wysokość tej podwyżki dla mieszkańców budynków wielorodzinnych wynika  z przeprowadzonego przez Urząd Miasta przetargu na wywóz nieczystości.

 

Informacja dla posiadających własność odrębną lokalu.

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. , informuje że od stycznia 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw(Dz. U z 2015 poz.1045) . Między innymi w/wym. ustawa  zmieniła w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych w artykule 3 ustęp 5, który otrzymał brzmienie:

„5. Jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną w rozumieniu art.3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz.903 oraz z 2004 r Nr 1492) ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi na nieruchomości wspólnej.”

 Powyższa zmiana oznacza , że oprócz dotychczas obowiązujących właścicieli lokali podatków od roku 2016 zobowiązani są odprowadzać podatek od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną, przypadający na ich udział w nieruchomości wspólnej.

 

Lokale do sprzedaży w Jastrzębiu-Zdroju

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego informuje, że posiada do sprzedaży niewykończone pomieszczenia w budynku mieszkalnym przy ul. Północnej 4-14 w Jastrzębiu-Zdroju. Łączna powierzchnia użytkowa tych pomieszczeń wynosi ok. 2.000 m2.
Lokale te mogą być zaadaptowane jako mieszkania.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl, a także telefonicznie (nr. 32 455 64 04 - dział techniczny)

Strona 21 z 24