Informujemy mieszkańców zasobów Spółdzielni o najbliższych zmianach w wysokości opłat eksploatacyjnych, opłaty przekształceniowej, odpisów na fundusz remontowy, opłaty za sprzątanie klatek schodowych.
Zgodnie z informacją, którą przekazaliśmy wcześniej poprzez ogłoszenia na klatkach schodowych istnieje możliwość uzyskania bonifikaty w przypadku jednorazowej wpłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu we własność gruntu. Wpłynęły tylko nieliczne protesty przeciwko propozycji dokonania przez Spółdzielnię w roku 2019 takiej jednorazowej wpłaty, tym samym skorzystaniu z bonifikaty, a później przez sześć miesięcy 2020 roku spłacaniu tej kwoty przez mieszkańców posiadających spółdzielcze prawa do lokalu. Należy dodać, że bonifikata zgodnie z ustawą dotyczy gruntów Skarbu Państwa oraz gminnych w których Rada Miasta podjęła uchwałę o możliwości udzielenia bonifikaty (tj. w naszym przypadku Jastrzębie-Zdrój oraz Wodzisław Śląski), dlatego nie dotyczy wszystkich nieruchomości znajdujących się w naszych zasobach. W grudniu otrzymają Państwo informacje o warunkach spłaty opłaty przekształceniowej na nieruchomościach, które mogą skorzystać z bonifikaty. Wprawdzie dla Spółdzielni będzie to duży jednorazowy wydatek, ale dzięki tej wpłacie, Spółdzielnia uzyska, a tym samym członkowie Spółdzielni uzyskają bonifikatę w wysokości prawie 480 tys. zł. Jest to znacząca kwota. Inne szczegóły dotyczące przekształcenia gruntów znajdziecie Państwo w linku pod niniejszą informacją.
Na dużej części nieruchomości konieczna jest podwyżka opłaty eksploatacyjnej od marca 2020 r. Wynika to zarówno z analizy kosztów poniesionych na utrzymanie i eksploatację nieruchomości w roku 2019 jak i po uwzględnieniu prognozy kosztów na rok 2020. Od kilku lat rosną gwałtownie ceny usług i wszelkich robót konserwacyjnych i budowlanych. Ma to znaczący wpływ na koszty eksploatacji i są to w dużej części koszty niezależne od spółdzielni. Od stycznia 2020 r obowiązywać będzie nowa wysokość płacy minimalnej wyższa o 13,5 procent od tej obowiązującej w roku 2019. Ten fakt spowoduje znaczące podwyższenie tej części kosztów eksploatacyjnych, które są uzależnione bezpośrednio od wysokości płac pracowników. Kolejnym kosztem dla Spółdzielni jest realizacja ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. To wszystko powoduje, że dla poszczególnych nieruchomości w różnym stopniu rosną koszty. Rada Nadzorcza przyjęła prognozy tych kosztów na rok 2020 i na tej podstawie Zarząd ustalił wysokość nowych stawek eksploatacyjnych od marca 2020 r (nowe stawki na stronie w zakładce "eksploatacja")
W związku ze wzrostem opłat eksploatacyjnych na większości nieruchomości zrezygnowano z podwyżki odpisu na fundusz remontowy, chociaż ceny usług i robót budowlanych od kilku lat gwałtownie rosną, często kilkadziesiąt procent rok do roku. Obecnie na klatkach schodowych wywieszono informację na temat proponowanego planu remontów na lata 2020-2022. Oczywiście plan ten może być korygowany w miarę potrzeb. Podwyżka odpisu na fundusz remontowy konieczna jest natomiast na nieruchomości Chwałowicka w Rybniku ze względu na wykonanie robót termomodernizacyjnych i koszt spłaty zaciągniętej pożyczki. Jednocześnie dla budynków na tej nieruchomości obniżona została zaliczka na koszty ogrzewania.
Na części klatek schodowych w Rybniku firmom zewnętrznym zlecona jest usługa sprzątania. Jest ona wykonywana wyłącznie w sytuacji gdy ponad 50 procent mieszkańców danej klatki zadeklaruje pisemnie, że spółdzielnia ma realizować taką usługę. Cena sprzątania również drastycznie wzrosła w ostatnim okresie. Dwie firmy, które te usługę wykonywały wcześniej złożyły wypowiedzenie umowy. Dlatego też wykonywanie tej usługi od 1 grudnia wiąże się ze wzrostem ceny, o czym również wcześniej informowano już mieszkańców poszczególnych klatek schodowych i wynosić będzie 17,00 zł / mieszkanie na miesiąc.