11 grudzień, poniedziałek, 2023

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

W związku z pojawiającymi się pytaniami mieszkańców dotyczących zgłaszania swoich lokali do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków informujemy, że Spółdzielnia złożyła takie deklaracje dotyczące wszystkich osiedli i wszystkich budynków w terminie do 31 maja 2022r. Mieszkańcy naszych zasobów nie są zobowiązani do składania takiej deklaracji indywidualnie.