Przetarg 2023 - Kiliński 21, Rybnik

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie n/wym. zadania:
Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Rybniku przy ul. Kilińskiego 21 – dostosowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego do obowiązujących przepisów p.poż – Etap I.
Termin wykonania zadania: 31.10.2023 r.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl., w terminie do dnia 22.06.2023 r., do godz. 14.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 23.06.2023 r., o godz. 9.00, w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl.
Wadium w wysokości: 5.000,00 zł., należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni.
Spółdzielnia nie przewiduje możliwości negocjacji cen. Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, pok. nr 32 w Wodzisławiu Śl. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikację istotnych warunków zamówienia, która dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacja będzie do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.
Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg 2023 - roboty brukarskie Jastrzębie - Zdrój, Rybnik

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie n/wym. zadań:
Roboty brukarskie na osiedlach w Jastrzębiu-Zdroju i Rybniku Centrum:
Zadanie nr 1 - Remont chodnika wraz ze schodami terenowymi na wysokości budynku przy ul. Karłowicza 2 i dojścia od budynku przy ul. Karłowicza 2 A do ul. PCK. Zadanie nr 2 - Remont schodów terenowych przy budynku mieszkalnym w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Boża Góra Prawa 26 i Boża Góra Prawa 28AB/28EF.
Zadanie nr 3 - Roboty brukarskie przed wejściami głównymi do budynków mieszkalnych w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Boża Góra Prawa nr 26, 26AB, 26EF.
Zadanie nr 4 - Przygotowanie placu gospodarczego pod kontenery na odpady segregowane na os. Boża Góra Prawa.
Termin wykonania zadania: 4 miesiące od daty zawarcia umowy.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl., w terminie do dnia 10.05.2023 r., do godz. 14.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 11.05.2023 r., o godz. 9.00, w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. Spółdzielnia nie przewiduje możliwości negocjacji cen.
Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, pok. nr 32 w Wodzisławiu Śl.
Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikację istotnych warunków zamówienia, która dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacja będzie do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.
Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg 2023 - roboty dekarskie

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dachów o łącznej powierzchni 2.220,00 m2, na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w:
- Rybniku Boguszowicach, ul. Jana Karskiego 35, seg. AB, CD – 576,00 m2,
- Jastrzębiu-Zdroju, ul. Bogoczowiec 4 EF – 324,00 m2,
- Jastrzębiu-Zdroju, ul. Bogoczowiec 4 HI – 324,00 m2,
- Jastrzębiu-Zdroju, ul. Bogoczowiec 4 LŁ – 324,00 m2,
- Jastrzębiu-Zdroju, ul. 11 Listopada 7 – 348,00 m2,
- Jastrzębiu-Zdroju, ul. Ruchu Oporu 48-50 – 324,00 m2.

Termin wykonania zadania: - Rybnik Boguszowice - 2 miesiące od daty zawarcia umowy, - Jastrzębie-Zdrój - 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl., w terminie do dnia 29.03.2023 r., do godz. 14:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 30.03.2023 r., o godz. 9:00, w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. Wadium w wysokości: 5.000,00 zł., należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni.
Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, pok. nr 32 w Wodzisławiu Śl. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikację istotnych warunków zamówienia, która dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl.
Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacja będzie do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.
Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg 2023 - malowanie klatek, piwnic w Rybniku i Jastrzębiu-Zdroju

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych, piwnic i pomieszczeń wspólnego użytku w budynkach mieszkalnych: Malowanie klatek schodowych, piwnic i pomieszczeń wspólnego użytku w budynkach mieszkalnych:
- Rybnik, ul. Wrębowa 14 (piwnice + pomieszczenia wspólne),
- Rybnik, ul. Boczna 11 i 13 (klatki schodowe),
- Rybnik, ul. Boczna 11, 13, 15 (piwnice + pomieszczenia wspólne),
- Rybnik, ul. Wiertnicza 44 i 46 (piwnice + pomieszczenia wspólne),
- Rybnik, ul. Związkowa 30 (piwnice + pomieszczenia wspólne),
- Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 24 (klatki schodowe),
- Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 70-72 (klatki schodowe + piwnice + pomieszczenia wspólne),
- Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 40-42 (klatki schodowe + piwnice + pomieszczenia wspólne),
- Jastrzębie-Zdrój, ul. Północna 4-6, 12-14 (klatki schodowe).

Termin wykonania zadania: 4 miesiące od daty podpisania umowy.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 – 300 Wodzisław Śl., w terminie do dnia 08.03.2023 r., do godz. 14.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 09.03.2023 r., o godz. 9.30, w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl. Wadium w wysokości: 3.000,00 zł., należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni. Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, pok. nr 32 w Wodzisławiu Śl.
Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikację istotnych warunków zamówienia, która dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. Specyfikacja będzie do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.
Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Strona 1 z 13