Wolne mieszkania w Boguszowicach i Niedobczycach - kolejny przetarg w kwietniu

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. informuje,   że w dniu  29.04.2015 r. o godz. 1300  w  siedzibie Spółdzielni odbędzie się przetarg na ustanowienie  prawa odrębnej własności do:  

     - mieszkania kat. M-3 o powierzchni użytkowej  47,69 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul.  Bocznej 13 a/10,  cena wywoławcza wynosi  72.300,00 zł

    - mieszkania kat. M-3 o powierzchni użytkowej 47,70 m2 w Rybniku-Boguszowicach  przy ul. Sztolniowa 48 b/9,  cena wywoławcza wynosi  80.626,36 zł + 270,60 zł  koszt wyceny mieszkania  +  560,00 zł koszt przeprowadzenia przetargu

 

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium w wys. 2.000,00 zł odrębnie za każde mieszkanie przelewem na konto Spółdzielni nr PKO O/Rybnik 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325,  najpóźniej w dniu przetargu /dowody wpłaty wadium do wglądu/.    

Wylicytowana cena na przetargu płatna jest  w całości przed  zawarciem  notarialnej  umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowy przeniesienia własności lokalu. Koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszty  opłaty sądowej ponosi nabywca.

Wolne mieszkania można oglądać w dniu  27.04.2015 r. po zgłoszeniu się w Administracji 

-  w Rybniku-Boguszowicach przy ul. A. Ludowej 39, nr tel. 32 421 80 18

        - w godz. od 12:00  do 15:00  ul. Sztolniowa 48 b/9

 - Rybniku-Niedobczycach przy ul. Bocznej, nr tel. 32 422 77 72

      - w godz. od  13:00  do  14:00   ul. Boczna 13 a/10.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Spółdzielni tel. 32  45 56 381 wew. 41. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny

Wolne mieszkania w Boguszowicach i Niedobczycach - przetarg w kwietniu

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. informuje,   że w dniu  09.04.2015 r. o godz. 13:00  w  siedzibie Spółdzielni odbędzie się przetarg na ustanowienie  prawa odrębnej własności do:  

- mieszkania kat. M-3 o powierzchni użytkowej  47,69 m2 w Rybniku-Niedobczycach    przy ul.  Bocznej 13 a/10,  cena wywoławcza wynosi  72.300,00 zł

- mieszkania kat. M-3 o powierzchni użytkowej 47,70 m2 w Rybniku-Boguszowicach    przy ul. Sztolniowa 48 b/9,  cena wywoławcza wynosi  80.626,36 zł + 270,60 zł  koszt wyceny mieszkania  +  560,00 zł koszt przeprowadzenia przetargu

 

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium w wys. 2.000,00 zł odrębnie za każde mieszkanie przelewem na konto Spółdzielni nr PKO O/Rybnik 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325,  najpóźniej w dniu przetargu /dowody wpłaty wadium do wglądu/.    

Wylicytowana cena na przetargu płatna jest  w całości przed  zawarciem  notarialnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowy przeniesienia własności lokalu. Koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszty  opłaty sądowej ponosi nabywca.

Wolne mieszkania można oglądać w dniu  08.04.2015 r. po zgłoszeniu się w Administracji:
w Rybniku-Boguszowicach przy ul. A. Ludowej 39 (nr tel. 32 421 80 18) w godz. od 12:00  do 14:30  ul. Sztolniowa 48 b/9
w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Bocznej (nr tel. 32 422 77 72)  w godz. od  13:00  do  14:00   ul. Boczna 13 a/10.

Wolne mieszkania w Boguszowicach i Niedobczycach

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. informuje, że w dniu  11.03.2015 r. o godz. 13:00  w  siedzibie Spółdzielni odbędzie się przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności do:  

- mieszkania kat. M-3 o powierzchni użytkowej  47,69 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul.  Bocznej 13 a/10,  cena wywoławcza wynosi  72.300,00 zł

- mieszkania kat. M-3 o powierzchni użytkowej 47,70 m2 w Rybniku-Boguszowicach przy ul. Sztolniowa 48 b/9,  cena wywoławcza wynosi  89.146,36 zł + 270,60 zł koszt wyceny mieszkania  +  560,00 zł koszt przeprowadzenia przetargu

 

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium w wys. 2.000,00 zł odrębnie za każde mieszkanie przelewem na konto Spółdzielni nr PKO O/Rybnik 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325,  najpóźniej w dniu przetargu /dowody wpłaty wadium do wglądu/.    

Wylicytowana cena na przetargu płatna jest  w całości przed  zawarciem  notarialnej  umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowy przeniesienia własności lokalu. Koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszty  opłaty sądowej ponosi nabywca.

Wolne mieszkania można oglądać w dniu  09.03.2015 r. po zgłoszeniu się w Administracji:

- w Rybniku-Boguszowicach przy ul. A. Ludowej 39, nr tel. 32 421 80 18 - w godz. od 12:00  do 15:30  ul. Sztolniowa 48 b/9

- w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Bocznej, nr tel. 32 422 77 72  - w godz. od  14:00  do  15:00   ul. Boczna 13 a/10.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Spółdzielni tel. 32  45 56 381.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny

 

Wolne mieszkania w Niedobczycach i Boguszowicach

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. informuje,   że w dniu  18.02.2015 r. o godz. 13:00  w  siedzibie Spółdzielni odbędzie się przetarg na ustanowienie  prawa odrębnej własności do:  

- mieszkania kat. M-3 o powierzchni użytkowej  47,69 m2 w Rybniku-Niedobczycach  przy ul.  Bocznej 13 a/10,  cena wywoławcza wynosi  72.300,00 zł

- mieszkania kat. M-3 o powierzchni użytkowej 47,70 m2 w Rybniku-Boguszowicach  przy ul. Sztolniowa 48 b/9,  cena wywoławcza wynosi  89.146,36 zł + 270,60 zł  koszt wyceny mieszkania  +  560,00 zł koszt przeprowadzenia przetargu

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium w wys. 2.000,00 zł odrębnie za każde mieszkanie przelewem na konto Spółdzielni nr PKO O/Rybnik 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325,  najpóźniej w dniu przetargu /dowody wpłaty wadium do wglądu/.    

Wylicytowana cena na przetargu płatna jest  w całości przed  zawarciem  notarialnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowy przeniesienia własności lokalu. Koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszty  opłaty sądowej ponosi nabywca.

Wolne mieszkania można oglądać w dniu  16.02.2015 r. po zgłoszeniu się w Administracji 

-w Rybniku-Boguszowicach przy ul. A. Ludowej 39, nr tel. 32 421 80 18

        - w godz. od 12:00  do 15:30  ul. Sztolniowa 48 b/9

-w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Bocznej, nr tel. 32 422 77 72

      - w godz. od  14:00  do  15:00   ul. Boczna 13 a/10.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Spółdzielni tel. 32  45 56 381 wew. 41.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny”.

Strona 11 z 12