Wolne mieszkania w Niedobczycach - przetarg w czerwcu

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. informuje,   że w dniu  08.06.2015 r. o godz. 14:00  w  siedzibie Spółdzielni odbędzie się przetarg na ustanowienie  prawa odrębnej własności do:  

- mieszkania kat. M-3 o powierzchni użytkowej  48,00 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul.  Bocznej 15 a/8,  cena wywoławcza wynosi  80.300,00 zł + 270,60 zł  koszt wyceny mieszkania  +  560,00 zł  koszt przeprowadzenia przetargu. Dla w/w lokalu mieszkalnego prowadzona jest księga wieczysta  nr GL1Y/00130583/2 przez Sąd Rejonowy w Rybniku.

- mieszkania kat. M-5 o powierzchni użytkowej  72,20 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul.  Wiertniczej 44/12,  cena wywoławcza wynosi  98.600,00 zł.

Pierwszeństwo w nabyciu w/w lokali mają członkowie,  którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy  o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności do tych lokali. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych,   pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący.

Termin składania ofert przez członków oczekujących  GSBM im. St. Staszica  do  dnia 05.06.2015 r. do godz. 15:00    w  siedzibie Spółdzielni.  

Jeżeli  mieszkania nabędą  członkowie  oczekujący Spółdzielni, to nie biorą one udziału  w  w/w przetargu.

- mieszkania kat. M-3 o powierzchni użytkowej  47,69 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul.  Bocznej 13 a/10,  cena wywoławcza wynosi  72.300,00 zł

- mieszkania kat. M-3 o powierzchni użytkowej 47,70 m2 w Rybniku-Boguszowicach przy ul. Sztolniowa 48 b/9,  cena wywoławcza wynosi  80.626,36 zł + 270,60 zł koszt wyceny mieszkania  +  560,00 zł koszt przeprowadzenia przetargu

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium w wys. 2.000,00 zł odrębnie za każde mieszkanie przelewem na konto Spółdzielni nr PKO O/Rybnik 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325,  najpóźniej w dniu przetargu /dowody wpłaty wadium do wglądu/.    

Wylicytowana cena na przetargu płatna jest  w całości przed  zawarciem  notarialnej  umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowy przeniesienia własności lokalu. Koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszty  opłaty sądowej ponosi nabywca.

Wolne mieszkania można oglądać w dniu  01.06.2015 r. po zgłoszeniu się w Administracji Osiedla:   

w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Bocznej, nr tel. 32 422 77 72 w godz. od 14:00 do 15:00  ul. Boczna 15 A/8, ul. Boczna 13 a/10,  ul. Wiertnicza 44/12

w Rybniku-Boguszowicach przy ul. A. Ludowej 39, nr tel. 32 421 80 18 w godz. od 10:00  do 14:00  ul. Sztolniowej 48 b/9

Szczegółowe informacje można uzyskać w Spółdzielni tel. 32  45 56 381 wew. 41. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Wolne mieszkania w Boguszowicach i Niedobczycach - kolejny przetarg w kwietniu

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. informuje,   że w dniu  29.04.2015 r. o godz. 1300  w  siedzibie Spółdzielni odbędzie się przetarg na ustanowienie  prawa odrębnej własności do:  

     - mieszkania kat. M-3 o powierzchni użytkowej  47,69 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul.  Bocznej 13 a/10,  cena wywoławcza wynosi  72.300,00 zł

    - mieszkania kat. M-3 o powierzchni użytkowej 47,70 m2 w Rybniku-Boguszowicach  przy ul. Sztolniowa 48 b/9,  cena wywoławcza wynosi  80.626,36 zł + 270,60 zł  koszt wyceny mieszkania  +  560,00 zł koszt przeprowadzenia przetargu

 

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium w wys. 2.000,00 zł odrębnie za każde mieszkanie przelewem na konto Spółdzielni nr PKO O/Rybnik 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325,  najpóźniej w dniu przetargu /dowody wpłaty wadium do wglądu/.    

Wylicytowana cena na przetargu płatna jest  w całości przed  zawarciem  notarialnej  umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowy przeniesienia własności lokalu. Koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszty  opłaty sądowej ponosi nabywca.

Wolne mieszkania można oglądać w dniu  27.04.2015 r. po zgłoszeniu się w Administracji 

-  w Rybniku-Boguszowicach przy ul. A. Ludowej 39, nr tel. 32 421 80 18

        - w godz. od 12:00  do 15:00  ul. Sztolniowa 48 b/9

 - Rybniku-Niedobczycach przy ul. Bocznej, nr tel. 32 422 77 72

      - w godz. od  13:00  do  14:00   ul. Boczna 13 a/10.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Spółdzielni tel. 32  45 56 381 wew. 41. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny

Wolne mieszkania w Boguszowicach i Niedobczycach - przetarg w kwietniu

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. informuje,   że w dniu  09.04.2015 r. o godz. 13:00  w  siedzibie Spółdzielni odbędzie się przetarg na ustanowienie  prawa odrębnej własności do:  

- mieszkania kat. M-3 o powierzchni użytkowej  47,69 m2 w Rybniku-Niedobczycach    przy ul.  Bocznej 13 a/10,  cena wywoławcza wynosi  72.300,00 zł

- mieszkania kat. M-3 o powierzchni użytkowej 47,70 m2 w Rybniku-Boguszowicach    przy ul. Sztolniowa 48 b/9,  cena wywoławcza wynosi  80.626,36 zł + 270,60 zł  koszt wyceny mieszkania  +  560,00 zł koszt przeprowadzenia przetargu

 

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium w wys. 2.000,00 zł odrębnie za każde mieszkanie przelewem na konto Spółdzielni nr PKO O/Rybnik 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325,  najpóźniej w dniu przetargu /dowody wpłaty wadium do wglądu/.    

Wylicytowana cena na przetargu płatna jest  w całości przed  zawarciem  notarialnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowy przeniesienia własności lokalu. Koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszty  opłaty sądowej ponosi nabywca.

Wolne mieszkania można oglądać w dniu  08.04.2015 r. po zgłoszeniu się w Administracji:
w Rybniku-Boguszowicach przy ul. A. Ludowej 39 (nr tel. 32 421 80 18) w godz. od 12:00  do 14:30  ul. Sztolniowa 48 b/9
w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Bocznej (nr tel. 32 422 77 72)  w godz. od  13:00  do  14:00   ul. Boczna 13 a/10.

Wolne mieszkania w Boguszowicach i Niedobczycach

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. informuje, że w dniu  11.03.2015 r. o godz. 13:00  w  siedzibie Spółdzielni odbędzie się przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności do:  

- mieszkania kat. M-3 o powierzchni użytkowej  47,69 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul.  Bocznej 13 a/10,  cena wywoławcza wynosi  72.300,00 zł

- mieszkania kat. M-3 o powierzchni użytkowej 47,70 m2 w Rybniku-Boguszowicach przy ul. Sztolniowa 48 b/9,  cena wywoławcza wynosi  89.146,36 zł + 270,60 zł koszt wyceny mieszkania  +  560,00 zł koszt przeprowadzenia przetargu

 

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium w wys. 2.000,00 zł odrębnie za każde mieszkanie przelewem na konto Spółdzielni nr PKO O/Rybnik 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325,  najpóźniej w dniu przetargu /dowody wpłaty wadium do wglądu/.    

Wylicytowana cena na przetargu płatna jest  w całości przed  zawarciem  notarialnej  umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowy przeniesienia własności lokalu. Koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszty  opłaty sądowej ponosi nabywca.

Wolne mieszkania można oglądać w dniu  09.03.2015 r. po zgłoszeniu się w Administracji:

- w Rybniku-Boguszowicach przy ul. A. Ludowej 39, nr tel. 32 421 80 18 - w godz. od 12:00  do 15:30  ul. Sztolniowa 48 b/9

- w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Bocznej, nr tel. 32 422 77 72  - w godz. od  14:00  do  15:00   ul. Boczna 13 a/10.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Spółdzielni tel. 32  45 56 381.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny

 

Strona 11 z 12