Mieszkania do sprzedaży - przetarg w maju 2016

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl.informuje wszystkie osoby zainteresowane, że posiada wolne mieszkania, w atrakcyjnych cenach, które można nabyć w  drodze przetargu, w dniu 30.05.2016 r.o godz.13:00 w siedzibie Spółdzielni:

-  kat. M-3 o pow. użytkowej  49,34 m2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Ruchu Oporu 46/10, cena wywoławcza wynosi 80.700,00 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez PKO  zgodę na  bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu. Pierwszeństwo w nabyciu w/w lokalu mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności do tych lokali. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący.Termin składania ofert przez członków oczekujących  GSBM im. St.Staszica do dnia 25.05.2016 r. do godz. 15:00 w siedzibie Spółdzielni. Jeżeli  mieszkanie nabędzie członek oczekujący Spółdzielni, to nie bierze ono udziału w w/w przetargu.
- kat. M-2 o pow. użytkowej 31,10 m2 Rybniku-Niedobczycach przy ul. Wiertniczej 44/8, cena wywoławcza  wynosi   50.600,00 zł +  150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez PKO zgodę na  bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu.
- kat. M-4 o pow. użytkowej 60,60 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Wrębowej 14 d/31, cena wywoławcza wynosi 111.197,00 zł  + koszty wyceny i organizacji przetargu. Dla w/w lokalu mieszkalnego prowadzona jest księga wieczysta nr GL1Y/00143882/2 przez Sąd Rejonowy w Rybniku.
- kat. M-3 o pow. użytkowej 34,87 m2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Broniewskiego 3/6,cena wywoławcza wynosi 53.010,00 zł + koszty wyceny i organizacji przetargu. Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium w wys. 2.000,00 zł odrębnie za każde mieszkanie przelewem na konto Spółdzielni nr PKO O/Rybnik 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325, najpóźniej w dniu przetargu /dowody wpłaty wadium do wglądu/. Wylicytowana cena na przetargu płatna jest  w całości przed  zawarciem notarialnej  umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowy przeniesienia własności lokalu. Koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.

Wolne mieszkania można oglądać w dniu 23.05.2016 r. w godz. od 13:00 do 14:00 po skontaktowaniu się z Administracją Osiedla:
- Rybniku-Niedobczycach przy ul.Bocznej, nr tel. 32 422 77 72
- Jastrzębiu-Zdroju przy ul.Północnej 4, nr tel. 32 473 41 70.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Mieszkania do sprzedaży Niedobczyce, Jastrzębie-Zdrój - przetarg w kwietniu 2016

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im.St. Staszica w Wodzisławiu Śl., informuje wszystkie osoby zainteresowane, że posiada wolne mieszkania w atrakcyjnych cenach, które można nabyć w drodze przetargu, w dniu 27.04.2016 r.o godz. 13:00 w siedzibie Spółdzielni:

- kat M-2 o pow. użytkowej 31,10 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Wiertniczej 44/8, cena wywoławcza  wynosi 50.600,00 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez PKO zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu.

- kat, M-4 o pow. użytkowej 60,60 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Wrębowej 14 d/31, cena wywoławcza wynosi 111.197,00 zł + koszty wyceny i organizacji przetargu. Dla w/w lokalu mieszkalnego prowadzona jest księga wieczysta nr GL1Y/00143882/2 przez Sąd Rejonowy w Rybniku.

- kat. M-3 o pow. użytkowej 34,87 m2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul.  Broniewskiego 3/6, cena wywoławcza wynosi 53.010,00 zł + koszty wyceny i organizacji przetargu.

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium w wys. 2.000,00 zł odrębnie za każde mieszkanie przelewem na konto Spółdzielni nr PKO O/Rybnik 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325, najpóźniej w dniu przetargu /dowody wpłaty wadium do wglądu/. Wylicytowana cena na przetargu płatna jest w całości przed zawarciem notarialnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowy przeniesienia własności lokalu. Koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.Wolne mieszkania można oglądać w dniu 25.04.2016 r.w godz. od 13:00 do 14:00. po skontaktowaniu się z Administracją Osiedla:
- Rybniku-Niedobczycach przy ul.Bocznej, nr tel.32 42 27 772
- Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Północnej 4, nr tel. 32 473 41 70

Spółdzielnia informuje wszystkie osoby zainteresowane,  że posiada wolne lokale: - przy ul. Północnej 4 -14  w Jastrzębiu Zdroju, o pow. użytkowej  ok. 2.000 m2 na prawach odrębnej własności - przy ul. Patriotów 31 B w Rybniku o pow. użytkowej 57,43 m2 - do wynajęcia - przy ul. A. Ludowej 31 B w Rybniku o pow. użytkowej 26,79 m2  - do wynajęcia - przy ul. sztolniowej 50 A w Rybniku o pow. użytkowej 5,00 m2 - do wynajęcia. Szczegółowe informacje można uzyskać w Spółdzielni tel. 32  45 56 381 wew. 41. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Mieszkania do sprzedaży Niedobczyce, Wodzisław Śl., Jastrzębie-Zdrój - przetarg w marcu 2016

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl.,informuje wszystkie osoby zainteresowane, że posiada wolne mieszkania, w atrakcyjnych cenach, które można nabyć w drodze przetargu, w dniu 31.03.2016 r. o godz. 13:00 w siedzibie Spółdzielni:
- kat M-2 o pow. użytkowej 31,10 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Wiertniczej 44/8,cena wywoławcza wynosi 50.600,00 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez PKO zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu.
- kat. M-4 o pow. użytkowej 60,60 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Wrębowej 14 d/31, cena wywoławcza wynosi 111.197,00 zł + koszty wyceny i organizacji przetargu. Dla w/w lokalu mieszkalnego prowadzona jest księga wieczysta nr GL1Y/00143882/2 przez Sąd Rejonowy w Rybniku.
- kat. M-3 o pow. użytkowej 34,87 m2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Broniewskiego  3/6,cena wywoławcza wynosi 53.010,00 zł + koszty wyceny i organizacji przetargu.

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium w wys. 2.000,00 zł odrębnie za każde mieszkanie przelewem na konto Spółdzielni nr PKO O/Rybnik 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325,  najpóźniej w dniu przetargu /dowody wpłaty wadium do wglądu/. Wylicytowana cena na przetargu płatna jest w całości przed  zawarciem notarialnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowy przeniesienia własności lokalu. Koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszty  opłaty sądowej ponosi nabywca.
Wolne mieszkania można oglądać w dniu 30.03.2016 r. w godz. od 13:00 do 14:00 po skontaktowaniu się z Administracją Osiedla w:
- Rybniku-Niedobczycach przy ul.Bocznej,nr tel. 32 422 77 72
- Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Północnej 4, nr tel.32 473 41 70.

Spółdzielnia informuje wszystkie osoby zainteresowane,  że posiada wolne lokale użytkowe:
- przy ul. Północnej 4 -14 w Jastrzębiu-Zdroju, o pow. użytkowej ok. 2.000 m2 na prawach odrębnej własności
- przy ul. Patriotów 31 B w Rybniku o pow. użytkowej 57,43 m2 - do wynajęcia
- przy ul. A. Ludowej 31 B w Rybniku o pow. użytkowej 26,79 m2  - do wynajęcia
- przy ul. Sztolniowej 50 A w Rybniku o pow. użytkowej 5,0 m2 - do wynajęcia.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Spółdzielni tel. 32  45 56 381 wew. 41.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Mieszkania do sprzedaży Rybnik, Wodzisław Śl., Jastrzębie-Zdrój - przetarg w marcu 2016

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl., informuje wszystkie osoby zainteresowane,że posiada wolne mieszkania,  w atrakcyjnych cenach,  które można nabyć w drodze przetargu, w dniu 11.03.2016 r. o godz. 12:30 w siedzibie Spółdzielni:
- kat M-2 o pow. użytkowej 31,10 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Wiertniczej 44/8, cena wywoławcza wynosi 50.600,00 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez PKO zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu.Pierwszeństwo w nabyciu w/w lokalu mają członkowie,  którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności do tych lokali.wprzypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący. Termin składania ofert przez członków oczekujących GSBM im. St. Staszica do dnia 09.03.2016 r. do godz. 15:00 w siedzibie Spółdzielni.Jeżeli  mieszkanie nabędzie członek oczekujący Spółdzielni, to nie bierze ono udziału w w/w przetargu.
- kat M-2 o pow. użytkowej 37,50 m2 w Wodzisławiu Śl. przy ul.26 Marca 110/9, cena wywoławcza wynosi 64.440,00 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez PKO zgodę na  bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu.
- kat, M-4 o pow. użytkowej 60,60 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Wrębowej 14 d/31, cena wywoławcza  wynosi 111.197,00 zł + koszty wyceny i organizacji przetargu. Dla w/w lokalu mieszkalnego prowadzona jest księga wieczysta nr GL1Y/00143882/2 przez Sąd Rejonowy w Rybniku.
kat. M-3 o pow. użytkowej 34,87 m2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Broniewskiego  3/6,cena wywoławcza wynosi 53.010,00 zł + koszty wyceny i organizacji przetargu.Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium w wys. 2.000,00 zł odrębnie za każde mieszkanie przelewem na konto Spółdzielni nr PKO O/Rybnik 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325, najpóźniej w dniu przetargu /dowody wpłaty wadium do wglądu/.

Wylicytowana cena na przetargu płatna jest w całości przed zawarciem notarialnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowy przeniesienia własności lokalu. Koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.Wolne mieszkania można oglądać w dniu 07.03.2016 r. w godz. od 13:00 do 14:00. po skontaktowaniu się z Administracją Osiedla:
- Wodzisławiu Śl. i Rybniku-Niedobczycach przy ul. Bocznej,nr tel. 32 422 77 72
-Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Północnej 4, nr tel. 32 473 41 70.

Spółdzielnia informuje wszystkie osoby zainteresowane,że posiada wolne lokale użytkowe:
- przy ul. Północnej 4-14 w Jastrzębiu Zdroju, o pow. użytkowej ok. 2.000 m2 na prawach odrębnej własności
- przy ul. Patriotów 31 B w Rybniku o pow. użytkowej 57,43 m2 - do wynajęcia
- przy ul. A.Ludowej 31 B w Rybniku o pow. użytkowej 26,79 m2 - do wynajęcia
- przy ul. Sztolniowej 50 A w Rybniku o pow. użytkowej 5,0 m2 - do wynajęcia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Spółdzielni tel. 32 45 56 381 wew. 41. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Strona 8 z 12