Mieszkania do sprzedaży Niedobczyce, Wodzisław Śl., Jastrzębie-Zdrój - przetarg w marcu 2016

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl.,informuje wszystkie osoby zainteresowane, że posiada wolne mieszkania, w atrakcyjnych cenach, które można nabyć w drodze przetargu, w dniu 31.03.2016 r. o godz. 13:00 w siedzibie Spółdzielni:
- kat M-2 o pow. użytkowej 31,10 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Wiertniczej 44/8,cena wywoławcza wynosi 50.600,00 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez PKO zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu.
- kat. M-4 o pow. użytkowej 60,60 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Wrębowej 14 d/31, cena wywoławcza wynosi 111.197,00 zł + koszty wyceny i organizacji przetargu. Dla w/w lokalu mieszkalnego prowadzona jest księga wieczysta nr GL1Y/00143882/2 przez Sąd Rejonowy w Rybniku.
- kat. M-3 o pow. użytkowej 34,87 m2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Broniewskiego  3/6,cena wywoławcza wynosi 53.010,00 zł + koszty wyceny i organizacji przetargu.

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium w wys. 2.000,00 zł odrębnie za każde mieszkanie przelewem na konto Spółdzielni nr PKO O/Rybnik 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325,  najpóźniej w dniu przetargu /dowody wpłaty wadium do wglądu/. Wylicytowana cena na przetargu płatna jest w całości przed  zawarciem notarialnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowy przeniesienia własności lokalu. Koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszty  opłaty sądowej ponosi nabywca.
Wolne mieszkania można oglądać w dniu 30.03.2016 r. w godz. od 13:00 do 14:00 po skontaktowaniu się z Administracją Osiedla w:
- Rybniku-Niedobczycach przy ul.Bocznej,nr tel. 32 422 77 72
- Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Północnej 4, nr tel.32 473 41 70.

Spółdzielnia informuje wszystkie osoby zainteresowane,  że posiada wolne lokale użytkowe:
- przy ul. Północnej 4 -14 w Jastrzębiu-Zdroju, o pow. użytkowej ok. 2.000 m2 na prawach odrębnej własności
- przy ul. Patriotów 31 B w Rybniku o pow. użytkowej 57,43 m2 - do wynajęcia
- przy ul. A. Ludowej 31 B w Rybniku o pow. użytkowej 26,79 m2  - do wynajęcia
- przy ul. Sztolniowej 50 A w Rybniku o pow. użytkowej 5,0 m2 - do wynajęcia.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Spółdzielni tel. 32  45 56 381 wew. 41.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Mieszkania do sprzedaży Rybnik, Wodzisław Śl., Jastrzębie-Zdrój - przetarg w marcu 2016

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl., informuje wszystkie osoby zainteresowane,że posiada wolne mieszkania,  w atrakcyjnych cenach,  które można nabyć w drodze przetargu, w dniu 11.03.2016 r. o godz. 12:30 w siedzibie Spółdzielni:
- kat M-2 o pow. użytkowej 31,10 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Wiertniczej 44/8, cena wywoławcza wynosi 50.600,00 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez PKO zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu.Pierwszeństwo w nabyciu w/w lokalu mają członkowie,  którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności do tych lokali.wprzypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący. Termin składania ofert przez członków oczekujących GSBM im. St. Staszica do dnia 09.03.2016 r. do godz. 15:00 w siedzibie Spółdzielni.Jeżeli  mieszkanie nabędzie członek oczekujący Spółdzielni, to nie bierze ono udziału w w/w przetargu.
- kat M-2 o pow. użytkowej 37,50 m2 w Wodzisławiu Śl. przy ul.26 Marca 110/9, cena wywoławcza wynosi 64.440,00 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez PKO zgodę na  bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu.
- kat, M-4 o pow. użytkowej 60,60 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Wrębowej 14 d/31, cena wywoławcza  wynosi 111.197,00 zł + koszty wyceny i organizacji przetargu. Dla w/w lokalu mieszkalnego prowadzona jest księga wieczysta nr GL1Y/00143882/2 przez Sąd Rejonowy w Rybniku.
kat. M-3 o pow. użytkowej 34,87 m2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Broniewskiego  3/6,cena wywoławcza wynosi 53.010,00 zł + koszty wyceny i organizacji przetargu.Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium w wys. 2.000,00 zł odrębnie za każde mieszkanie przelewem na konto Spółdzielni nr PKO O/Rybnik 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325, najpóźniej w dniu przetargu /dowody wpłaty wadium do wglądu/.

Wylicytowana cena na przetargu płatna jest w całości przed zawarciem notarialnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowy przeniesienia własności lokalu. Koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.Wolne mieszkania można oglądać w dniu 07.03.2016 r. w godz. od 13:00 do 14:00. po skontaktowaniu się z Administracją Osiedla:
- Wodzisławiu Śl. i Rybniku-Niedobczycach przy ul. Bocznej,nr tel. 32 422 77 72
-Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Północnej 4, nr tel. 32 473 41 70.

Spółdzielnia informuje wszystkie osoby zainteresowane,że posiada wolne lokale użytkowe:
- przy ul. Północnej 4-14 w Jastrzębiu Zdroju, o pow. użytkowej ok. 2.000 m2 na prawach odrębnej własności
- przy ul. Patriotów 31 B w Rybniku o pow. użytkowej 57,43 m2 - do wynajęcia
- przy ul. A.Ludowej 31 B w Rybniku o pow. użytkowej 26,79 m2 - do wynajęcia
- przy ul. Sztolniowej 50 A w Rybniku o pow. użytkowej 5,0 m2 - do wynajęcia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Spółdzielni tel. 32 45 56 381 wew. 41. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Wolne mieszkania w Wodzisławiu Śl, Rybniku, Jastrzębiu-Zdroju - przetarg w styczniu 2016

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl., informuje wszystkie osoby zainteresowane, że posiada wolne mieszkania, w atrakcyjnych cenach, które można nabyć w drodze przetargu,w dniu 20.01.2016 r. o godz. 13:00 w siedzibie Spółdzielni:
- kat M-2 o pow. użytkowej 37,50 m2 w Wodzisławiu Śl.  przy ul. 26 Marca 110/9, cena wywoławcza  wynosi 71.600,00 zł +  150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez PKO  zgodę na  bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu.
-  kat, M-4 o pow. użytkowej 60,60 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Wrębowej 14 d/31, cena wywoławcza  wynosi 111.197,00 zł + koszty wyceny i organizacji przetargu. Dla w/w lokalu mieszkalnego prowadzona jest księga wieczysta nr GL1Y/00143882/2 przez Sąd Rejonowy w Rybniku.
- kat. M-4 o pow. użytkowej  60,30 m2 w Rybniku-Niedobczycach   przy ul.  Wiertniczej 46 b/18,  cena wywoławcza wynosi 74.160,00 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną  przez PKO zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu.
- kat. M-3 o pow. użytkowej 34,87 m2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul.Broniewskiego 3/6, cena wywoławcza wynosi 53.010,00 zł + koszty wyceny i organizacji przetargu.
- kat. M-5 o pow. użytkowej 74,09 m2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Ruchu Oporu 48/7,  cena wywoławcza wynosi 148.000,00 zł +  150,00 zł  z  tytułu opłaty za wydaną przez  PKO  zgodę na  bezciężarowe wyodrębnienie  z  KW przedmiotowego lokalu.

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium w wys. 2.000,00 zł odrębnie za każde mieszkanie przelewem na konto Spółdzielni nr PKO O/Rybnik 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325,  najpóźniej w dniu przetargu /dowody wpłaty wadium do wglądu/.  Wylicytowana cena na przetargu płatna jest w całości przed zawarciem notarialnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowy przeniesienia własności lokalu. Koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.

Wolne mieszkania można oglądać w dniu 18.01.2016 r. w godz. od 13:00 do 14:00. po skontaktowaniu się z Administracją Osiedla:
- Wodzisławiu Śl. i  Rybniku-Niedobczycach przy ul. Bocznej, nr tel. 32 422 77 72
- Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Północnej 4, nr tel. 32 473 41 70.

Wolne mieszkania w Rybniku, Jastrzębiu-Zdroju i Wodzisławiu Śl. - przetarg w listopadzie 2015

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl.informuje wszystkie osoby zainteresowane,  że posiada wolne mieszkania, w atrakcyjnych cenach,które można nabyć w drodze przetargu,w dniu 26.11.2015r. o godz. 13:00 w siedzibie Spółdzielni, na ustanowienie  prawa odrębnej własności:
- kat M-2 o pow. użytkowej 37,50 m2 w Wodzisławiu Śl.  przy ul. 26 Marca 110/9,cena wywoławcza  wynosi 71.600,00 zł.
- kat.M-2 o pow. użytkowej 15,60 m2 w Rybniku przy ul. Kilińskiego 21 b/28, cena wywoławcza 33.480,00 zł + koszty wyceny i organizacji przetargu
- kat. M-3 o pow. użytkowej  48,00 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul.Bocznej 15 a/8, cena wywoławcza wynosi 72.270,00 zł + koszty wyceny i organizacji przetargu. Dla w/w lokalu mieszkalnego prowadzona jest księga wieczysta nr GL1Y/00130583/2  przez Sąd Rejonowy w Rybniku.
- kat.M-4 o pow. użytkowej 60,60 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Wrębowej 14 d/31,cena wywoławcza  wynosi 111.197,00 zł. + koszty wyceny i organizacji przetargu. Dla w/w lokalu mieszkalnego prowadzona jest księga wieczysta nr GL1Y/00143882/2 przez Sąd Rejonowy w Rybniku
- kat.M-4 o pow. użytkowej 60,30 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul.Wiertniczej 46 b/18, cena wywoławcza wynosi 74.160,00 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez PKO zgodę na  bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu 
- kat. M-5 o pow. użytkowej 72,20 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul.  Wiertniczej 44/3,cena wywoławcza wynosi 106.200,00 zł + koszty organizacji przetargu + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez PKO zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie  z  KW przedmiotowego lokalu 
- kat. M-3 o pow.użytkowej 34,87 m2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul.  Broniewskiego 3/6, cena wywoławcza wynosi 53.010,00 zł + koszty wyceny i organizacji przetargu.

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium w wys. 2.000,00 zł odrębnie za każde mieszkanie przelewem na konto Spółdzielni nr PKO O/Rybnik 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325, najpóźniej w dniu przetargu /dowody wpłaty wadium do wglądu/.Wylicytowana cena na przetargu płatna jest  w całości przed zawarciem  notarialnej  umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowy przeniesienia własności lokalu. Koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.Wolne mieszkania można oglądać w dniu 23.11.2015 r. w godz. od 13:00 do 14:00. po skontaktowaniu się z Administracją Osiedla:   

- Wodzisławiu Śl.i Rybniku-Niedobczycach przy ul. Bocznej, nr tel. 32 422 77 72
- Rybniku  przy ul. Gliwickiej 64, nr tel. 32/ 422 65 48
- Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Północnej 4, nr tel. 32 473 41 70.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Spółdzielni tel. 32  45 56 381 wew. 41.Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Strona 8 z 11