Mieszkania do sprzedaży - przetarg 08 luty 2017

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl., informuje wszystkie osoby zainteresowane, że posiada wolne mieszkania,  w atrakcyjnych cenach, które można nabyć w drodze przetargu, w dniu 08.02.2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni:
- kat M-2 o pow. użytkowej 31,09 m2 w Rybniku-Boguszowicach przy ul. A. Ludowej 29 a/2, cena wywoławcza wynosi 54.000,00 zł
- kat M-4 o pow. użytkowej 60,32 m2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Boża Góra Prawa 26 e/10, cena wywoławcza wynosi 103.633,33 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez PKO zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu + koszty wyceny i organizacji przetargu. Dla w/w lokalu mieszkalnego prowadzona jest księga wieczysta nr GL1J/00042542/7 przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju
- kat M-2 o pow. użytkowej 31,09 m2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Ruchu Oporu 52/11, cena wywoławcza wynosi 53.400,00 zł +150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez PKO zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu
- kat M-2 o pow. użytkowej  31,26 m2  w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Bogoczowiec 4 s/5, cena wywoławcza wynosi 52.290,00 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez PKO zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu + koszty wyceny i organizacji przetargu
- kat M-3 o pow. użytkowej 49,34 m2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Ruchu Oporu 46/10, cena wywoławcza wynosi 71.800,00 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez PKO zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu.
Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium w wys. 2.000,00 zł odrębnie za każde mieszkanie przelewem na konto Spółdzielni nr PKO O/Rybnik 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325,  najpóźniej w dniu przetargu /dowody wpłaty wadium do wglądu. Wylicytowana cena na przetargu płatna jest w całości przed zawarciem notarialnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowy przeniesienia własności lokalu. Koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszty opłaty sądowej ponosi nabywca. Wolne mieszkania można oglądać w dniu  06.02.2017 r. w godz. od 13:00 do 14:00 po skontaktowaniu się z Administracją Osiedla:   
- Rybniku-Boguszowicach przy ul. A. Ludowej 39, nr tel. 32 421 80 18
- Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Północnej 4, nr tel. 32 473 41 70.

Spółdzielnia informuje wszystkie osoby zainteresowane, że posiada wolne lokale: - przy ul. Północnej 4 -14 w Jastrzębiu Zdroju, o pow. użytkowej ok. 2.000 m2 na prawach odrębnej własności - przy ul. Armii Ludowej 39 w Rybniku-Boguszowicach o pow. użytkowej  107,94 m2 - przy ul. Patriotów 31  w Rybniku-Boguszowicach o pow. użytkowej  57,43 m2.

Mieszkania do sprzedaży - przetarg 25 stycznia 2017

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. informuje wszystkie osoby zainteresowane, że posiada wolne mieszkania,  w atrakcyjnych cenach, które można nabyć w drodze przetargu, w dniu 25.01.2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni:
- kat M-2 o pow. użytkowej 31,09 m2 w Rybniku-Boguszowicach przy ul. A. Ludowej 29 a/2, cena wywoławcza wynosi 54.000,00 zł
- kat M-4 o pow. użytkowej 60,32 m2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul.  Boża Góra Prawa 26 e/10, cena wywoławcza wynosi 103.633,33 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez PKO zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu + koszty wyceny i organizacji przetargu. Dla w/w lokalu mieszkalnego prowadzona jest księga wieczysta nr GL1J/00042542/7 przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju 
- kat M-2 o pow. użytkowej 31,09 m2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Ruchu Oporu 52/11, cena wywoławcza wynosi 53.400,00 zł +150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez PKO zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu 
- kat M-2 o pow. użytkowej 31,26 m2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Bogoczowiec 4 s/5, cena wywoławcza wynosi 52.290,00 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez PKO zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu + koszty wyceny i organizacji przetargu 
- kat M-3 o pow. użytkowej 49,34 m2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Ruchu Oporu 46/10, cena wywoławcza wynosi 71.800,00 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez PKO zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu.

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium w wys. 2.000,00 zł odrębnie za każde mieszkanie przelewem na konto Spółdzielni nr PKO O/Rybnik 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325,najpóźniej w dniu przetargu /dowody wpłaty wadium do wglądu. Wylicytowana cena na przetargu płatna jest w całości przed zawarciem notarialnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowy przeniesienia własności lokalu. Koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszty opłaty sądowej ponosi nabywca. Wolne mieszkania można oglądać  po skontaktowaniu się z Administracją Osiedla:- Rybniku-Boguszowicach przy ul. A. Ludowej 39, nr tel. 32 421 80 18 - Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Północnej 4, nr tel. 32 473 41 70. Spółdzielnia informuje wszystkie osoby zainteresowane, że posiada wolne lokale: - przy ul. Północnej 4 -14 w Jastrzębiu-Zdroju, o pow. użytkowej ok. 2.000 m2 na prawach odrębnej własności - przy ul. Armii Ludowej 39 w Rybniku-Boguszowicach o pow. użytkowej 107,94 m2. Szczegółowe informacje można uzyskać w Spółdzielni tel. 32  45 56 381 wew. 41.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Mieszkania do sprzedaży - przetarg 29 listopada 2016

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl., informuje wszystkie osoby zainteresowane,  że posiada wolne mieszkania, w atrakcyjnych cenach, które można nabyć w drodze przetargu, w dniu 29.11.2016 r. o godz. 13:00 w siedzibie Spółdzielni:
- kat M-2 o pow. użytkowej 31,09 m2  w Rybniku-Boguszowicach przy ul. A. Ludowej 29 a/2, cena wywoławcza wynosi 54.000,00 zł
- kat M-4 o pow. użytkowej 60,32 m2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Boża Góra Prawa 26 e/10, cena wywoławcza wynosi 114.933,33 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez PKO zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu + koszty wyceny i organizacji przetargu. Dla w/w lokalu mieszkalnego prowadzona jest księga wieczysta nr GL1J/00042542/7 przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju
- kat M-2 o pow. użytkowej 31,09 m2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Ruchu Oporu 52/11, cena wywoławcza wynosi 53.400,00 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez PKO zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu
- kat M-2 o pow. użytkowej 36,50 m2 w Rybniku  przy ul. Chwałowickiej 33/3, cena wywoławcza wynosi 75.500,00 zł - kat M-2 o pow. użytkowej 31,26 m2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Bogoczowiec 4 s/5, cena wywoławcza wynosi 52.290,00 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez PKO zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu + koszty wyceny i organizacji przetargu
- kat M-2 o pow. użytkowej 31,10 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Wiertniczej 44/8, cena wywoławcza wynosi 44.000,00 zł +  150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez PKO zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu
- kat. M-4 o pow. użytkowej 60,60 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Wrębowej 14 d/31,cena wywoławcza wynosi 101.997,00 zł + koszty wyceny i organizacji przetargu. Dla w/w lokalu mieszkalnego prowadzona jest księga wieczysta nr GL1Y/00143882/2 przez Sąd Rejonowy w Rybniku
- kat M-3 o pow. użytkowej 49,34 m2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Ruchu Oporu 46/10, cena wywoławcza wynosi 71.800,00 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez PKO zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu.

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium w wys.2.000,00 zł odrębnie za każde mieszkanie przelewem na konto Spółdzielni nr PKO O/Rybnik 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325, najpóźniej w dniu przetargu /dowody wpłaty wadium do wglądu/. Wylicytowana cena na przetargu płatna jest w całości przed zawarciem notarialnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowy przeniesienia własności lokalu. Koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszty  opłaty sądowej ponosi nabywca.

Wolne mieszkania można oglądać w dniu  28.11.2016 r. w godz. od 13:00 do 14:00 po skontaktowaniu się z Administracją Osiedla w:
- Rybniku-Boguszowicach przy ul. A. Ludowej 39, nr tel. 32 421 80 18
- Rybniku przy ul. Gliwickiej 64, nr tel. 32 422 65 48
- Rybniku-Niedobczycach przy ul. Bocznej, nr tel. 32 422 77 72
- Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Północnej 4, nr tel. 32 473 41 70.  
Szczegółowe informacje można uzyskać w Spółdzielni tel. 32  45 56 381 wew. 41. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Mieszkania do sprzedaży - przetarg 7 listopada 2016

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl., informuje wszystkie osoby zainteresowane,  że posiada wolne mieszkania, w atrakcyjnych cenach, które można nabyć w drodze przetargu, w dniu 07.11.2016 r. o godz. 13:00 w siedzibie Spółdzielni:
- kat M-2 o pow. użytkowej 31,09 m2 w Rybniku-Boguszowicach przy ul.  A. Ludowej 29 a/2, cena wywoławcza wynosi 54.000,00 zł
- kat M-4 o pow. użytkowej 60,32 m2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul.  Boża Góra Prawa 26 e/10, cena wywoławcza wynosi 114.933,33 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez PKO zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu  +  koszty wyceny i organizacji przetargu. Dla w/w lokalu mieszkalnego prowadzona jest księga wieczysta nr GL1J/00042542/7 przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju.
Pierwszeństwo w nabyciu w/w lokali mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy  o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności do tych lokali. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący. Termin składania ofert przez członków oczekujących GSBM im. St. Staszica do dnia 03.11.2016 r. do godz. 15:00 w siedzibie Spółdzielni. Jeżeli  mieszkania nabędą członkowie oczekujący Spółdzielni, to nie biorą one udziału w w/w przetargu.
- kat M-2 o pow. użytkowej 31,09 m2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Ruchu Oporu 52/11, cena wywoławcza wynosi 53.400,00 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez PKO zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu
- kat M-2 o pow. użytkowej 36,50 m2 w  Rybniku przy ul. Chwałowickiej 33/3, cena wywoławcza wynosi 75.500,00 zł
- kat M-2 o pow. użytkowej 31,26 m2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Bogoczowiec 4 s/5, cena wywoławcza wynosi 58.100,00 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez PKO  zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu + koszty wyceny i organizacji przetargu.
-  kat M-2 o pow. użytkowej 31,10 m2  w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Wiertniczej 44/8, cena wywoławcza wynosi 45.540,00 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez PKO zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu.
- kat. M-4 o pow. użytkowej 60,60 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Wrębowej 14 d/31, cena wywoławcza wynosi 101.997,00 zł + koszty wyceny i organizacji przetargu. Dla w/w lokalu mieszkalnego prowadzona jest księga wieczysta nr GL1Y/00143882/2 przez Sąd Rejonowy w Rybniku.
- kat M-3 o pow. użytkowej 49,34 m2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Ruchu Oporu 46/10, cena wywoławcza wynosi 72.630,00 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez PKO zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu.

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium w wys. 2.000,00 zł odrębnie za każde mieszkanie przelewem na konto Spółdzielni nr PKO O/Rybnik 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325,  najpóźniej w dniu przetargu /dowody wpłaty wadium do wglądu/. Wylicytowana cena na przetargu płatna jest w całości przed zawarciem notarialnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowy przeniesienia własności lokalu. Koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszty  opłaty sądowej ponosi nabywca.
Wolne mieszkania można oglądać w dniu  03.11.2016 r. w godz. od 13:00 do 14:00  po skontaktowaniu się z Administracją Osiedla:
- Rybniku-Boguszowicach przy ul. A. Ludowej 39, nr tel. 32 421 80 18
- Rybniku przy ul. Gliwickiej 64, nr tel. 32 422 65 48
- Rybniku-Niedobczycach  przy ul. Bocznej, nr tel. 32 422 77 72
- Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Północnej 4, nr tel. 32 473 41 70.  

Szczegółowe informacje można uzyskać w Spółdzielni tel. 32  45 56 381 wew. 41.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Strona 6 z 12