Mieszkania do sprzedaży - przetarg 5 sierpnia 2016

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl., informuje wszystkie osoby zainteresowane,  że posiada wolne mieszkania,  w atrakcyjnych cenach, które można nabyć w  drodze przetargu,  w dniu 05.08.2016 r. o godz. 12:30 w siedzibie Spółdzielni:
- kat M-2 o pow. użytkowej  31,09 m2 w Jastrzębiu-Zdroju  przy  ul. Ruchu Oporu 52/11, cena wywoławcza wynosi 53.400,00 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną  przez  PKO  zgodę na  bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu
- kat M-5 o pow. użytkowej  74,60 m2 w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca 112/12 cena wywoławcza  wynosi 105.900,00 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez PKO zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu. Pierwszeństwo w nabyciu w/w lokali mają członkowie,  którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i  przeniesienie odrębnej własności do tych lokali. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący. Termin składania ofert przez członków oczekujących GSBM im. St. Staszica do dnia 03.08.2016 r. do godz. 15:00 w siedzibie Spółdzielni. Jeżeli  mieszkania  nabędą  członkowie  oczekujący Spółdzielni, to nie biorą one udziału  w  w/w przetargu.
- kat M-2 o pow. użytkowej 36,50 m2 w Rybniku przy ul. Chwałowickiej 33/3, cena wywoławcza wynosi  75.500,00 zł  
- kat M-2 o pow. użytkowej 31,26 m2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Bogoczowiec 4 s/5 cena wywoławcza wynosi  58.100,00 zł + 150,00 zł  z tytułu opłaty za wydaną przez PKO zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu + koszty wyceny i organizacji przetargu.
- kat M-2 o pow. użytkowej 31,10 m2  w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Wiertniczej 44/8, cena wywoławcza wynosi 50.600,00 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez  PKO  zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie z  KW przedmiotowego lokalu.
- kat. M-4 o pow. użytkowej 60,60 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Wrębowej 14 d/31,  cena wywoławcza wynosi 111.197,00 zł + koszty wyceny i organizacji przetargu. Dla w/w lokalu mieszkalnego prowadzona jest księga wieczysta nr GL1Y/00143882/2 przez Sąd Rejonowy w Rybniku.
- kat. M-3 o pow. użytkowej 34,87 m2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Broniewskiego 3/6, cena wywoławcza wynosi  53.010,00 zł + koszty wyceny i organizacji przetargu
- kat M-3 o pow. użytkowej 49,34 m2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Ruchu Oporu 46/10, cena wywoławcza  wynosi 80.700,00 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez PKO zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie z  KW przedmiotowego lokalu.

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium w wys. 2.000,00 zł odrębnie za każde mieszkanie przelewem na konto Spółdzielni nr PKO O/Rybnik 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325,  najpóźniej w dniu przetargu /dowody wpłaty wadium do wglądu/. Wylicytowana cena na przetargu płatna jest w całości przed zawarciem  notarialnej  umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowy przeniesienia własności lokalu. Koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszty  opłaty sądowej ponosi nabywca.

Wolne mieszkania można oglądać w dniu 01.08.2016 r. w godz. od 13:00 do 14:00 po skontaktowaniu się z Administracją Osiedla:
- Rybniku przy ul. Gliwickiej 64, Nr tel 32 422 65 48
- Rybniku-Niedobczycach przy ul. Bocznej, nr tel. 32 422 77 72 (dot. również mieszkania przy ul. 26 Marca 112/12 w Wodzisławiu Śl.)
- Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Północnej 4, nr tel. 32 473 41 70.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Mieszkania do sprzedaży - przetarg 13 lipca 2016

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl., informuje wszystkie osoby zainteresowane, że posiada wolne mieszkania, w atrakcyjnych cenach, które można nabyć w drodze przetargu, w dniu 13.07.2016 r. o godz. 13:00 w siedzibie Spółdzielni:
- kat M-2 o pow. użytkowej 36,50 m2 w Rybniku przy  ul. Chwałowickiej 33/3, cena wywoławcza  wynosi 75.500,00 zł- kat M-2 o pow. użytkowej 31,10 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Wiertniczej 44/8, cena wywoławcza wynosi 50.600,00 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez PKO zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu.
- kat. M-4 o pow. użytkowej 60,60 m2 w Rybniku-Niedobczycach  przy ul. Wrębowej 14 d/31, cena wywoławcza wynosi 111.197,00 zł + koszty wyceny i organizacji przetargu. Dla w/w lokalu mieszkalnego prowadzona jest księga wieczysta nr GL1Y/00143882/2 przez Sąd Rejonowy w Rybniku.
- kat M-2 o pow. użytkowej 31,26 m2 w Jastrzębiu-Zdoju przy ul. Bogoczowiec 4 s/5 cena wywoławcza  wynosi 58.100,00 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez PKO  zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu + koszty wyceny i organizacji przetargu.
- kat. M-3 o pow. użytkowej 34,87 m2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul.  Broniewskiego 3/6, cena wywoławcza wynosi 53.010,00 zł + koszty wyceny i organizacji przetargu
- kat M-3 o pow. użytkowej 49,34 m2 w Jastrzębiu-Zdroju   przy ul. Ruchu Oporu 46/10, cena wywoławcza  wynosi 80.700,00 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez PKO zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu.

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium w wys. 2.000,00 zł odrębnie za każde mieszkanie przelewem na konto Spółdzielni nr PKO O/Rybnik 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325,  najpóźniej w dniu przetargu /dowody wpłaty wadium do wglądu/. Wylicytowana cena na przetargu płatna jest w całości przed zawarciem notarialnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowy przeniesienia własności lokalu. Koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszty  opłaty sądowej ponosi nabywca.

Wolne mieszkania można oglądać w dniu 11.07.2016 r. w godz. od 13:00 do 14:00. po skontaktowaniu się z Administracją Osiedla:- w Rybniku przy ul. Gliwickiej 64, nr tel 32 422 65 48, w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Bocznej, nr tel. 32 422 77 72, - w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Północnej 4, nr tel. 32 473 41 70. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Mieszkania do sprzedaży - przetarg w maju 2016

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl.informuje wszystkie osoby zainteresowane, że posiada wolne mieszkania, w atrakcyjnych cenach, które można nabyć w  drodze przetargu, w dniu 30.05.2016 r.o godz.13:00 w siedzibie Spółdzielni:

-  kat. M-3 o pow. użytkowej  49,34 m2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Ruchu Oporu 46/10, cena wywoławcza wynosi 80.700,00 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez PKO  zgodę na  bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu. Pierwszeństwo w nabyciu w/w lokalu mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności do tych lokali. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący.Termin składania ofert przez członków oczekujących  GSBM im. St.Staszica do dnia 25.05.2016 r. do godz. 15:00 w siedzibie Spółdzielni. Jeżeli  mieszkanie nabędzie członek oczekujący Spółdzielni, to nie bierze ono udziału w w/w przetargu.
- kat. M-2 o pow. użytkowej 31,10 m2 Rybniku-Niedobczycach przy ul. Wiertniczej 44/8, cena wywoławcza  wynosi   50.600,00 zł +  150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez PKO zgodę na  bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu.
- kat. M-4 o pow. użytkowej 60,60 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Wrębowej 14 d/31, cena wywoławcza wynosi 111.197,00 zł  + koszty wyceny i organizacji przetargu. Dla w/w lokalu mieszkalnego prowadzona jest księga wieczysta nr GL1Y/00143882/2 przez Sąd Rejonowy w Rybniku.
- kat. M-3 o pow. użytkowej 34,87 m2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Broniewskiego 3/6,cena wywoławcza wynosi 53.010,00 zł + koszty wyceny i organizacji przetargu. Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium w wys. 2.000,00 zł odrębnie za każde mieszkanie przelewem na konto Spółdzielni nr PKO O/Rybnik 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325, najpóźniej w dniu przetargu /dowody wpłaty wadium do wglądu/. Wylicytowana cena na przetargu płatna jest  w całości przed  zawarciem notarialnej  umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowy przeniesienia własności lokalu. Koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.

Wolne mieszkania można oglądać w dniu 23.05.2016 r. w godz. od 13:00 do 14:00 po skontaktowaniu się z Administracją Osiedla:
- Rybniku-Niedobczycach przy ul.Bocznej, nr tel. 32 422 77 72
- Jastrzębiu-Zdroju przy ul.Północnej 4, nr tel. 32 473 41 70.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Mieszkania do sprzedaży Niedobczyce, Jastrzębie-Zdrój - przetarg w kwietniu 2016

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im.St. Staszica w Wodzisławiu Śl., informuje wszystkie osoby zainteresowane, że posiada wolne mieszkania w atrakcyjnych cenach, które można nabyć w drodze przetargu, w dniu 27.04.2016 r.o godz. 13:00 w siedzibie Spółdzielni:

- kat M-2 o pow. użytkowej 31,10 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Wiertniczej 44/8, cena wywoławcza  wynosi 50.600,00 zł + 150,00 zł z tytułu opłaty za wydaną przez PKO zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie z KW przedmiotowego lokalu.

- kat, M-4 o pow. użytkowej 60,60 m2 w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Wrębowej 14 d/31, cena wywoławcza wynosi 111.197,00 zł + koszty wyceny i organizacji przetargu. Dla w/w lokalu mieszkalnego prowadzona jest księga wieczysta nr GL1Y/00143882/2 przez Sąd Rejonowy w Rybniku.

- kat. M-3 o pow. użytkowej 34,87 m2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul.  Broniewskiego 3/6, cena wywoławcza wynosi 53.010,00 zł + koszty wyceny i organizacji przetargu.

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium w wys. 2.000,00 zł odrębnie za każde mieszkanie przelewem na konto Spółdzielni nr PKO O/Rybnik 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325, najpóźniej w dniu przetargu /dowody wpłaty wadium do wglądu/. Wylicytowana cena na przetargu płatna jest w całości przed zawarciem notarialnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowy przeniesienia własności lokalu. Koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.Wolne mieszkania można oglądać w dniu 25.04.2016 r.w godz. od 13:00 do 14:00. po skontaktowaniu się z Administracją Osiedla:
- Rybniku-Niedobczycach przy ul.Bocznej, nr tel.32 42 27 772
- Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Północnej 4, nr tel. 32 473 41 70

Spółdzielnia informuje wszystkie osoby zainteresowane,  że posiada wolne lokale: - przy ul. Północnej 4 -14  w Jastrzębiu Zdroju, o pow. użytkowej  ok. 2.000 m2 na prawach odrębnej własności - przy ul. Patriotów 31 B w Rybniku o pow. użytkowej 57,43 m2 - do wynajęcia - przy ul. A. Ludowej 31 B w Rybniku o pow. użytkowej 26,79 m2  - do wynajęcia - przy ul. sztolniowej 50 A w Rybniku o pow. użytkowej 5,00 m2 - do wynajęcia. Szczegółowe informacje można uzyskać w Spółdzielni tel. 32  45 56 381 wew. 41. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Strona 7 z 11