27 maj, poniedziałek, 2024

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Informacja na temat opłat za ciepło

W miesiącu marcu b.r. mieszkańcy naszych osiedli podpisywali petycję skierowaną do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z apelem, aby mieszkańcy budynków wielolokalowych, którzy korzystają z ciepła systemowego zostali również objęci pomocą w postaci rekompensat (podobnie jak w przypadku ogrzewania węglem, pelletem, gazem czy drewnem) w związku z drastycznym wzrostem opłat za ciepło. Rekompensata miałaby wynosić 1 tys. zł za ostatni sezon grzewczy. Petycja została podpisana nie tylko przez mieszkańców naszej spółdzielni, ale także w wielu innych spółdzielniach w woj. śląskim.
W sierpniu b.r. otrzymaliśmy, poprzez Instytut Gospodarki Nieruchomościami, odpowiedź Ministerstwa na petycję.
Odpowiedź jest NEGATYWNA.
Jak Ministerstwo uzasadnia swoją decyzję ?
Stwierdza mianowicie, że wypłacanie rokrocznie czy dwukrotnie w ciągu roku waloryzowanej kwoty 1 tysiąca zł na lokal mieszkalny byłoby formą pomocy stawiającą wybrane grono obywateli w sytuacji uprzywilejowanej.
Naszym zdaniem takie stanowisko nie jest zasadne w sytuacji, gdy stosuje się jednocześnie formę pomocy w wys. 3 tys. zł dopłaty dla mieszkańców domów jednorodzinnych.
Zdaniem Ministerstwa odbiorcy ciepła sieciowego są permanentnie chronieni modelem taryfowym.
Niestety mieszkańcy naszej spółdzielni jak i innych spółdzielni w regionie boleśnie odczuwają nieustanny wzrost cen ciepła, a zastosowne regulacje nie pomogły w ograniczaniu wysokości cen. W trakcie spotkania w PGNIG Termika, które odbyło się 22 sierpnia przedstawiciele PGNIG zapewniali, że ceny nie są wygórowane i dostosowane są wyłącznie do rosnących cen węgla, gazu czy kosztów wytwarzania ciepła. Nie jesteśmy w stanie zweryfikować tych danych ponieważ nie mamy wglądu do kalkulacji kosztów, a jedynie zapewnienia Urzędu Regulacji Energetyki, że stawki są prawidłowo skalkulowane. Jednak gdyby przyjąć, że tak jest w istocie to dlatego właśnie konieczna byłaby dopłata do obowiązujących cen, ponieważ inne regulacje wprowadzane przez Ministerstwo nie dotyczyły spółdzielni z naszego regionu, a więc mieszkańcy z takiej pomocy nie skorzystali.
Ministerstwo stwierdza ponadto, że przekazanie tych środków na rachunek zarządcy nieruchomości nie byłoby właściwe ponieważ do Ministerstwa wpłynęło wiele skarg mieszkańców na sposób rozliczania ciepła.
Oczywiście nie możemy zweryfikować czy faktycznie niektórzy zarządcy nieprawidłowo rozliczają ciepło. Jeżeli jednak ktoś faktycznie celowo narusza prawo to winna tym zająć się prokuratura natomiast naszym zdaniem nie jest to argument, aby pozbawiać rekompensat mieszkańców spółdzielni.
Zdaniem Ministerstwa celem Państwa jest sprawiedliwe rekompensowanie kosztów ogrzewania wszystkim obywatelom, stąd nie jest możliwe zastosowanie jednego rozwiązania prawnego, które mogłoby objąć wszystkich obywateli równocześnie i w równym stopniu, nie znajduje zatem uzasadnienia twierdzenie o niesprawiedliwym, bo bardziej lub mniej korzystnym traktowaniu określonych odbiorów ciepła.
Pozostawiamy do Państwa oceny argumenty podane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska będące przyczyną odmowy przyznania rekompensat.

_________________

Niestety oprócz przekazania Państwu tej negatywnej decyzji Ministerstwa mamy do przekazania także inną, złą informację.
Mianowicie decyzją z dnia 7 sierpnia 2023r Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie zatwierdził kolejne podwyżki cen dla przedsiębiorstwa energetycznego PGNIG Termika Energetyka Przemysłowa S.A.
Podwyżki obejmują wzrost cen dla odbiorów ciepła:
- w Jastrzębiu-Zdroju dla mocy zamówionej o 17,8%, dla nośnika ciepła o 3,4%, opłaty stałej za przesył od 1,1% do 16,7%, opłaty zmiennej za przesył od 15,9% do 29,6%
- w Wodzisławiu śl. opłaty stałej za przesył o 30,3 %, opłaty zmiennej za przesył o 13,7%
- w Rybniku-Niedobczycach opłaty stałej za przesył o 15,4%, opłaty zmiennej za przesył o 16,4%
- w Rybniku Boguszowicach opłaty stałej za przesył o 19,2%, opłaty zmiennej za przesył o 16,1% - w Rybniku Chwałowicka, Karłowicza, Gliwicka, Żoł. Września opłaty stałej za przesył o 11,1%, opłaty zmiennej za przesył o 20,4%
- w Rybniku Kiliński opłaty stałej za przesył o 14,0%, opłaty zmiennej za przesył o 18,4%
- w Rybniku Patriotów opłaty stałej za przesył o 20,1%, opłaty zmiennej za przesył o 19,4%.

Po wnikliwym przeanalizowaniu wpływu podwyżek cen na wysokość stawek zaliczek na ciepło oraz po uwzględnieniu faktu w jakim terminie we wrześniu konieczne będzie uruchomienie sezonu grzewczego (tym samym jak będzie wysokość kosztów) zostanie podjęta decyzja o wysokości koniecznych podwyżek stawek, która zostaną wprowadzone od dnia 01.10.2023r