17 lipiec, środa, 2024

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Rozbiórka nadbudowy Północna - procedura przetargowa.

Informujemy, że trwa procedura przetargowa dotycząca wyłonienia wykonawcy rozbiórki nadbudowy na budynku przy ul. Północnej 4-14 w Jastrzębiu-Zdroju.
Do Spółdzielni wpłynęły trzy oferty na wykonanie tych robót.
Komisja Przetargowa spotkała się już z przedstawicielami wszystkich firm uczestniczących w przetargu zarówno w sprawie metod prowadzenia robót, jak również przeprowadziła wstępne negocjacje cenowe dotyczące złożonych ofert.
Mając na uwadze wysokość kosztów robót a także proponowane terminy ich wykonania Komisja Przetargowa zobowiązała oferentów do dostarczenia dodatkowych dokumentów do dnia 27 marca b.r.
O kolejnych ustaleniach związanych z rozbiórką nadbudowy będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej.

 

Zarząd GSBM