04 październik, wtorek, 2022

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej

1.  Twardowski  Marek   Przewodniczący Rady Nadzorczej
2.  Torba Genowefa Zastępca Przewodniczącego RN
3.  Klimek Longin Sekretarz RN
4.  Badowski Jarosław  
5.  Kiszkowska Sylwia  
6.  Krawuczke Oliwia  
7.  Kuczera Arkadiusz  
8. Mandrysz Piotr  
9.  Owczorz Maria  
10. Rudzki Janusz  
11. Szołtysek Bernard  

 

Skład Komisji Ekonomicznej

1.  .... ...                                      
2.  .... ....  
3.  .... ....  
4.  .... ....  
5.  .... ....  

 

Skład Komisji Rewizyjnej

1.  .... ....                                    
2.  .... ....  
3.  .... ....  
4.  .... ....  
5.  .... ....  

 

Dokumenty

 
Treści kolejnych uchwał RN są do wglądu tylko dla członków Spółdzielni  w E-kartotece.