17 lipiec, środa, 2024

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Sezon grzewczy 2023/24

Informujemy mieszkańców, że w dniu 05 października podjęto decyzję o rozpoczęciu sezonu grzewczego. Ogrzewanie budynków na poszczególnych osiedlach jest jednak również uzależnione od tego, czy inne podmioty zarządzające budynkami również zgłosiły wniosek o rozpoczęcie grzania.