04 październik, wtorek, 2022

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Remont kanalizacji sanitarnej os. Zofiówka

Mieszkańców osiedla Zofiówka informujemy, że 27 stycznia 2015 r. otrzymaliśmy odpowiedź z Jastrzębskiej Spółki Węglowej dotyczącą terminu wykonania przez spółkę remontu kanalizacji sanitarnej na osiedlu.Zgodnie z treścią tego pisma remont rozpocznie się dopiero w I kwartale 2016 r. Zakres robót jest bardzo szeroki i przewiduje wymianę sieci sanitarnej oraz budowę przepompowni ścieków. W związku z tym roboty będą prowadzone praktycznie na większości terenu osiedla, dlatego do tego czasu musimy wstrzymać roboty, które miały być wykonywane na zewnątrz budynków ponieważ mogłyby one ulec zniszczeniu. W szczególności nie można wykonać planowanego remontu drogi dojazdowej do ulicy Rybnickiej.
inne roboty remontowe będą prowadzone według planu remontów, który zostanie skorygowany na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 17 lutego 2015 r.