11 grudzień, poniedziałek, 2023

Search

GSBM utility logo

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

im. Stanisława Staszica w Wodzisławiu Śląskim

Przetarg - sprzedaż garażu os. Karłowicza w Rybniku

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. informuje, że w dniu 24 czerwca 2020r o godz. 12:00 odbędzie się przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu - garażu nr. 2 o powierzchni użytkowej 23,94 m2 położonego przy ul. Karłowicza w Rybniku. Przetarg odbędzie się w sali narad Administracji Osiedla w Rybniku przy ul. Gliwickiej 62 .
Cena wywoławcza wynosi 29.615,80 zł.
W przetargu mogą wziąć udział osoby posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w zasobach GSBM. Wylicytowana cena na przetargu płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej - umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu – garażu oraz umowy przeniesienia własności lokalu – garażu. Koszt zawarcia umowy notarialnej oraz koszty opłaty sądowej ponosi nabywca. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Garaż można oglądać po wcześniejszym umówieniu się z Administratorem Osiedla - nr tel. 32 422 65 48.
Regulamin użytkowania, wynajmowania i sprzedaży garaży w GSBM im. St. Staszica znajduje się na stronie internetowej www.gsbm.pl